Giáo án bài Vitamin và muối khoáng thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 38 Vitamin và muối khoáng   I. Mục tiêu 1. Kiến thức – Hs trình bày được vai trò của Vitamin và muối khoáng. – Xây …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

38 Vitamin và muối khoáng

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức

– Hs trình bày được vai trò của Vitamin và muối khoáng.

– Xây dựng được khẩu phần thức ăn và chế biến thức ăn hợp lý.

 2. Năng lực

                – Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

N¨ng lùc chung  N¨ng lùc chuyªn biÖt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– N¨ng lùc sö dông CNTT vµ TT    – Năng lực kiến thức sinh học

– Năng lực thực nghiệm

– Năng lực nghiên cứu khoa học

 

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. Thiết bị dạy học và học liệu

Tranh ảnh

II. Tiến trình tổ chức hoạt động học tập

2.1. Ổn định tổ chức lớp

2.2. Kiểm tra bài cũ (5’)

– Thân nhiệt là gì? Nêu cơ chế điều hòa thân nhiệt khi trời nóng và trời rét?

2.3. Bài mới

* Đặt vấn đề

– GV giới thiệu lịch sử ra đời và ý nghĩa của từ "Vitamin". Vitamin và muối khoáng có vai trò như thế nào trong đời sống con người?

Hoạt động 1: Tìm hiểu các loại vitamin (15’)         

Hoạt động của giáo viên                Hoạt động của học sinh Nội dung bài học

 

– GV yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK, hoàn thành bài tập lệnh trang 107.

– GV yêu cầu HS tiếp tục nghiên cứu thông tin bảng 34.1, trả lời câu hỏi:

+ Vitamin là gì?

+ Vitamin có vai trò gì trong cơ thể?

+ Cần phối hợp thức ăn như thế nào để cung cấp đủ Vitamin cho cơ thể?

– GV hỏi thêm: Có bao nhiêu nhóm Vitamin? Cần chế biến thức ăn như thế nào để khỏi mất Vitamin mà cơ thể lại hấp thụ?

 

– GV l­u ý HS: vitamin D duy nhÊt ®­îc tæng hîp trong c¬ thÓ d­íi t¸c dông cña ¸nh s¸ng mÆt trêi tõ chÊt eg«stªrin cã ë da. Mïa hÌ c¬ thÓ tæng hîp vitamin D d­ thõa sÏ tÝch luü ë gan.

               

– HS tự nghiên cứu thông tin SGK, hoàn thành bài tập. Lớp trao đổi, bổ sung, GV đưa đáp án:

+ Câu đúng: 1, 3, 5, 6.

– Các nhóm tiến hành thảo luận, đại diện nhóm trình bày:

+ Vitamin là hợp chất hữu cơ đơn giản, là thành phần cấu trúc của nhiều enzim.

+ Vitamin có vai trò đảm bảo hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể

+ Cần phối hợp cân đối các loại thức ăn động vật – thực vật để cung cấp đầy đủ Vitamin cho cơ thể.

=> Có 5 nhóm vitamin: A, B, C, D, E.

Khi nấu ăn, tránh nấu quá kĩ, nhừ. Không nên dùng các loại thực phẩm đã héo hoặc dập nát.

                1. Vitamin

 

+ Vitamin là hợp chất hữu cơ đơn giản, là thành phần cấu trúc của nhiều enzim. Do đó, nó có vai trò đảm bảo hoạt động sinh lý bình thường của cơ thể.

+ Con người không tự tổng hợp được vitamin mà phải lấy qua thức ăn.

+ Cần phối hợp cân đối các loại thức ăn động vật – thực vật để cung cấp đầy đủ Vitamin cho cơ thể.

 

Hoạt động 2:Tìm hiểu các loại muối khoáng(15’)

Hoạt động của giáo viên                Hoạt động của học sinh Nội dung bài học

 

– GV yêu cầu HS đọc thông tin SGK và bảng 34.2, trả lời câu hỏi:

+ Vì sao nếu thiếu Vitamin D gây bệnh còi xương?

+ Vì sao nhà nước ta khuyến khích sử dụng muối Iôt?

 

– Gv tiếp tục đạt câu hỏi:

+ Em hiểu gì về muối khoáng?

+ Trong khẩu phần ăn hằng ngày, làm thế nào để cung cấp đủ Vitamin và muối khoáng cho cơ thể?

– Gọi 1 – 3 HS đọc kết luận chung               

=> Hs suy nghĩ, trả lời:

+ ThiÕu vitamin D, trÎ bÞ cßi x­¬ng v× c¬ thÓ chØ hÊp thô Ca khi cã mÆt vitamin D. Vitamin D thóc ®Èy qu¸ tr×nh chuyÓn ho¸ Ca vµ P t¹o x­¬ng.

+ Sö dông muèi ièt ®Ó phßng tr¸nh b­íu cæ.

– Cá nhân HS đọc thông tin SGK, trả lời câu hỏi:

+ Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào. Tham gia vào nhiều hệ enzim và hoocmon, tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và năng lượng

+ Khẩu phần  thức ăn cần:

– Phối hợp các loại thức ăn động vật và thực vật.

– Sử dụng muối Iôd

– Chế biến thức ăn hợp lý.

– Trẻ em nên tăng cường muối canxi

– HS tự rút ra kết luận

                2. Muối khoáng

 

+ Muối khoáng là thành phần quan trọng của tế bào. Tham gia vào nhiều hệ enzim và hoocmon, tham gia trực tiếp vào quá trình trao đổi chất và năng lượng

+ Khẩu phần  thức ăn cần:

– Phối hợp các loại thức ăn động vật và thực vật.

– Sử dụng muối Iôd

– Chế biến thức ăn hợp lý.

– Trẻ em nên tăng cường muối canxi.

* Kết luận chung: SGK

 

2. 4. Củng cố(5’)

– Vitamin và muối khoáng có vai trò gì đối với hoạt động sinh lý của cơ thể?

2. 5. Hướng dẫn học tập về nhà

– Học bài theo câu hỏi SGK.

– Đọc mục “Em có biết?”

– Tìm hiểu bữa ăn hàng ngày của gia đình.

Leave a Comment