Giáo án bài vui chơi với màu mỹ thuật trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Vui chơi với màu Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ chủ yếu của HS Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu tiết 2 (khoảng …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Vui chơi với màu

Hoạt động chủ yếu của GV           HĐ chủ yếu của HS

Hoạt động 1: Ổn định lớp, giới thiệu tiết 2 (khoảng 3’)

– Gợi mở HS nhắc lại nội dung tiết 1 của bài học.

– Tóm tắt chia sẻ của HS, nhắc lại nội dung chính của tiết 1 và giới thiệu nội dung tiết học.              – Nhắc lại những điều đã biết ở tiết 1

Hoạt động 2: Tổ chức HS quan sát, tìm hiểu nội dung tạo sản phẩm nhóm (khoảng 5’)

– Hướng dẫn HS quan sát một số sản phẩm trong vở TH (tr.5) và thảo luận, giới thiệu các hình ảnh có trong mỗi sản phẩm

– Nhận xét kết quả thảo luận của HS; gợi mở nhóm thảo luận lựa chọn hình ảnh để tạo sản phẩm nhóm bằng đất nặn hoặc vẽ, cắt, dán.       – Quan sát, thảo luận nhóm 6-7 HS

– Chia sẻ ý tưởng thực hành thực hành của nhóm

Hoạt động 3: Tổ chức HS thực hành, sáng tạo sản phẩm nhóm (khoảng 17’)

– Giao nhiệm vụ thực hành cho các nhóm HS: Tạo sản phẩm theo ý thích có các màu cơ bản, bằng cách vẽ, cắt dán hoặc nặn. Có thể sử dụng thêm các màu khác ở sản phẩm.

– Gợi mở các nhóm Hs thực hiện:

+ Thảo luận, lựa chọn hình ảnh: vườn cây, vườn hoa, con vật, trái cây… để tạo sản phẩm nhóm

+ Thảo luận, lựa chọn cách thực hành:

Cách 1: Sử dụng màu vẽ, giấy và cắt dán:

      Cá nhân vẽ hình ảnh theo nội dung lựa chọn của nhóm và vẽ màu cơ bản theo ý thích, cắt; các thành viên cùng dán các hình sản phẩm cá nhân tạo sản phẩm nhóm và vẽ thêm chấm, nét, màu cho sản phẩm nhóm

Cách 2: Sử dụng đất nặn:

     Cá nhân nặn hình ảnh theo nội dung lựa chọn cả nhóm; các thành viên cùng sắp xếp sản phẩm cá nhân tạo sản phẩm nhóm

– Nhắc HS giữ vệ sinh cá nhân, lớp học

– Quan sát các nhóm Hs thực hiện nhiệm vụ và gợi mở, hướng dẫn; kết

hợp trao đổi, nêu vấn đề…           – Thực hành nhóm 4 – 6 HS

– Các nhóm phân công nhiệm vụ cho mỗi thành viên.

– Lựa chọn cách thích hành theo ý thích.

Hoạt động 4: Tổ chức HS trưng bày sản phẩm và chia sẻ cảm nhận (khoảng 6’)

– Hướng dẫn HS trưng bày, giới thiệu:

+ Tên sản phẩm, hình thức thực hành; tên các màu cơ bản, màu khác  trên sản phẩm của nhóm

+ Thích sản phẩm nhóm nào nhất, vì sao?…

– Tóm tắt nội dung giới thiệu của các nhóm.

– Nhận xét kết quả thực hành, thảo luận.             – Trưng bày, giới thiệu sản phẩm 

– Nhận xét, chia sẻ cảm nhận

Hoạt động 5: Tổng kết bài học, gợi mở vận dụng và hướng dẫn HS chuẩn bị bài 2 (3’)

– Tóm tắt nội dung chính của bài học

– Nhận xét kết quả học tập.

– Hướng dẫn Hs quan sát hình ảnh mục Vận dụng, gợi mở HS giới thiệu các hình ảnh có trong mỗi bức tranh và liên hẹ với các hình ảnh trong đời sống.

– Hướng dẫn HS chuẩn bị bài Bài 2, trang 10 SGK.               – HS suy nghĩ, trả lời.

– Giới thiệu hình ảnh có trong mỗi bức tranh ở mục Vận dụng (tr.9); liên hệ với cuộc sống xung quanh.

– Lắng nghe

 

 

Leave a Comment