Giáo án bài Xác định cái mình cần và cái mình muốn môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 18 –           Nhiệm vụ 3: Xác định cái mình cần và cái mình muốn –           Nhiệm vụ 4: Xác định khoản chi ưu tiên Hoạt …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 18

–           Nhiệm vụ 3: Xác định cái mình cần và cái mình muốn

–           Nhiệm vụ 4: Xác định khoản chi ưu tiên

Hoạt động 1: Xác định cái mình cần và cái mình muốn

a.         Mục tiêu: giúp HS phân biệt được nhu cầu cấp thiết (cái mình cần) và nhu cầu chưa cấp thiết (cái mình muốn). Từ đó xác định các khoản chi ưu tiên đế đảm bảo khả năng kiếm soát chi tiêu.

b.         Nội dung:

–           Tổ chức trò chơi “Tôi cần”

–           Phân biệt được cái mình cần và cái mình muốn

–           Thực hành xác định cái mình cần và cái mình muốn.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHÁM

* Nhiệm vụ 1: Tổ chức trò chơi “Tôi cần” Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập – GV phổ biến luật chơi: GV chia lóp thành 4 nhóm lớn và phát mồi nhóm 1 bảng phụ và 1 bút viết.

+ Khi quản trò hô “Tơi cần! Tôi cần!”.

+ Các nhóm sẽ hỏi “ cần gì? cần gì?”

+ Quản trò hô “Tổi cần đồ ăn!”

+ Các nhóm viết ra những món đồ ăn phù họp. Sau 30 giây quản trò hô. Cứ chơi như vậy 5 vòng, nhóm nào điềm cao nhóm đó sẽ giành chiến thắng.      1. Tổ chức trò chơi “Tôi cần”

– Trong cuộc sống chúng ta cần xác định đúng những gì mình cần giúp các em sẽ quản lí chi tiêu tốt hơn. 

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           HS tham gia trò chơi.

–           Khi kết thúc trò chơi, GV hỏi: Nhóm các em gặp khó khăn gì khi chơi?

–           Các nhóm chia sẻ khó khăn khi tham gia (nếu có).

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 2: Phăn biệt cái mình cần và cái mình muốn

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           Gv yêu cầu HS đọc như cầu đã viết trong trò chơi. Gv hỏi: Em hãy phân biệt những gì em đã viết thành hai nhỏm: cái cần thiết phải mua ngay và cái mình muốn nhưng chưa phải mua ngay. Tại sao lại phân loại như vậy?

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần. 

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

–           GV cùng HS phân tích thành 2 nhóm: cái mình cần và cái mình muốn.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

–           Nhiệm vụ 3: Thực hành cái mình cần và cái mình muốn

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập – GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm, thực hiện nhiệm vụ 2, SGK/44: Em hãy kể tên một số vật dụng em có nhu cầu mua sắm. Phân loại các vật dụng đó thành 2 nhóm cái mình cần, cái mình muốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên. Hoàn thành phiếu học tập sau: – GV yêu cầu HS viết tất cà những nhu cầu chi tiêu cá nhân của mình, phân loại các nhu cầu đó thành 2 nhóm: cái mình cần, cái mình muốn và sắp xếp theo thứ tự ưu tiên các nhu cầu này.

Bưóc 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập 

–           HS thảo luận trong 3 phút và trình bày kết quả.

–           Một số HS trình bày về cách chi tiêu cá nhân.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bưóc 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quà thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2:Xác định khoản chi ưu tiên

a.         Mục tiêu: giúp HS thực hành xác định các khoản chi ưu tiên để đảm bảo khả năng kiểm soát chi tiêu.

b.         Nội dung: Thi tài mua sắm

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHÁM

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– Gv yêu cầu HS đọc nhiệm vụ 4 SGK/ 44, chia lớp thành 4 nhóm và thực hiện bảng sau: (Bảng bên dưới)            2:Xác định khoản chi ưu tiên •

Trong điều kiện số tiền mình có để chi tiêu còn hạn chế, mồi người cần cân nhắc lựa chọn 

–           GV yêu câu các nhóm sau khi mua săm xong thì dán kết quả lên bảng.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Các nhóm trình bày kết quả và đưa ra lí do tại sao mua món đồ đó

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.

Món đồ          Chi phí (đồng)          Chuẩn bị năm •

học mói                                  V        

Chuân bị nghỉ hè

Bút      15.000                       

Từ điển           54.000                       

Vở       20.000                       

Áo phông       50.000                       

Đồ chơi xếp hình      70.000                       

Bút xóa          15.000                       

Bút màu         30.000                       

Bộ vợt cẩu lông        140.000                     

Truyện tranh 25.000                         

Cờ vua            83.000                       

Quả bóng       70.000                       

Sách khoa học          45.000                       

Thước kẻ        5.000             

Đồ bơi            85.000                       

Sổ tay 25.000                       

Giày    150.000                     

Mũ      65.000                       

Cặp sách        120.000                     

Tổng tiền                              

Leave a Comment