Giáo án bài Xác định một số vấn đề thưòng xảy ra trong mối quan hệ của em ỏ’ trưòng môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 11 – Nhiệm vụ 6: Xác định một số vấn đề thưòng xảy ra trong mối quan hệ của em ỏ’ trưòng – Nhiệm vụ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 11

– Nhiệm vụ 6: Xác định một số vấn đề thưòng xảy ra trong mối quan hệ của em ỏ’ trưòng

– Nhiệm vụ 7: giải quyết tình huống nảy sinh trong mối quan hệ bạn bè

Hoạt động 1: Xác định một số vấn đề thưòng xảy ra trong mối quan hệ của em ỏ’ trưòng

a.         Mục tiêu: giúp HS nhận ra các vấn đề tiêu cực HS đang phải đối mặt ở độ tuổi học đường, HS được chia sẻ đế giải toả những khúc mắc và biết xử lí một số tình huống điển hình trong môi trường lớp học

b.         Nội dung:

–           Xác định vấn đề học sinh lớp 6 thường gặp phải

–           Quan sát tranh và dự đoán

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

Buóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

–           GV yêu cầu HS đọc SGK, chọn ra những vấn đề bản thân HS gặp phải.

–           GV hỏi vấn đáp, HS giơ tay, ví dụ:

•           Bạn nào tự thấy mình hay đùa dai thì giơ tay?

•           Bạn nào thấy mình hay thất hứa với bạn?

•           Bạn nào đề nổi cáu với mọi người?

– GV đặt câu hỏi: Em còn gặp vấn để nào ngoài những vấn đề nêu trong sách? Hãy kế 

ít nhất 3 vấn đề?

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bu'ó’c 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Hs kể một số vấn đề thường gặp. HS khác bổ sung.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2: Giải quyết nhũng tình huống nảy sinh trong truòng học

a.         Mục tiêu: giúp HS được chia sẻ đế giải toả những khúc mắc và biết xử lí một số tình huống điên hình trong môi trường lớp học

b.         Nội dung:

– Quan sát tranh và dự đoán

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHẦM

Bu'ó’c 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV mời một số HS nhắc lại ngắn gọn 4 bước giải quyết vấn đề.        – Tình huống 1:

+ Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết: Em bị bạn N trêu trọc và làm trò cười cho các bạn khác

– GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu câu HS thảo luận giải quyết 3 tình huống ở nhiệm vụ 7 trong 5 phút. Giao nhiệm vụ như sau:

•           Nhóm 1, 2 giải quyết tình huống 1; (Cách the hiện là thuyết trình, có thể sử dụng sơ đồ, hình vẽ,…) Bạn N là người rất vui tính, bạn N thường trêu một bạn nào đó để làm trò cười cho các bạn và em thường cười theo. Một lần, N trêu em và cả lớp cười 0 lên. Em không thích mình bị trêu trọc như vậy. Em nên làm gì trong tình huống này?

•           Nhóm 3, 4 giải quyết tình huống 2 (Cách the hiện là thuyết trình, có thể sử dụng sơ đồ, hình vẽ,…) Lớp em có một bạn nam thường xuyên ngồi một mình trong giờ ra chơi. Theo em, bạn nam này có cần sự quan tâm, chia sẻ của thầy cô, bạn bè và người thân không? Em sẽ giúp bạn ấy hòa nhập với tập thể lớp như thế nào?

•           Nhóm 5, 6 giải quyết tình huống 3 (Cách thế hiện là sắm vai thể biện tình huống và cách giải quyết) Một + Bước 2: Nguyên nhân và hệ quà của vấn đề: Bạn N thường trêu trong một bạn nào đó và làm cho mọi người cười. Dần đến, em và các bạn trong lớp đều bị trêu trọc

+ Bước 3: Lựa chọn và thực hiện phương pháp giải quyết vấn đề: Nói rõ với bạn N rằng mình không thích điều đó. Không hùa với N đế trêu các bạn khác. Nói với các bạn trong lớp không nên cười khi N trêu trọc ai đó

+ Bước 4: Đánh giá hiệu quả của biện pháp: em và các bạn không còn cười khi bạn N trêu trọc người khác. Bạn N bỏ thú vui trêu đùa người khác.

– Tình huống 2:

+ Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết: bạn A chưa hòa nhập được với các bạn trong lóp.

+ Bước 2: Nguyên nhân và hệ quà của vấn đề: có thê bạn ngại giao tiếp hoặc bạn đang có chuyện buồn. Neu kéo dài bạn sẽ không biết chia sẻ cùng ai, không tìm được sự đồng cảm hay niềm vui với bạn bè.

+ Bước 3: Lựa chọn và thực hiện bạn nừ trong lớp nói lại với em rằng bạn M. nói những điều chưa đúng về em. Nghe tin như vậy em có cảm xúc như thế nào và em sẽ ứng xử ra sao? Hãy chia sẻ cách giải quyết của em?

–           GV chia lớp thành nhóm 4 HS, yêu cầu HS quan sát tranh ở ý 2, nhiệm vụ 7, trang 29 SGK và dự đoán những vấn đề có thể xảy ra, đề xuất cách giải quyết những vấn để đó.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát các nhóm và mời đại diện chia sẻ cách nhóm mình xử lí tình huống.

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quả thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét và tổng kết về các dự đoán có the xảy ra và cách giải quyết theo 4 phương pháp giải quyêt vân đê: Chủ động bắt chuyện với bạn, nói về cuốn truyện đang được yêu thích, bộ phim hay hoặc những điều thú vị khác; chú ý đồ dùng của bạn và khen khi thấy đẹp; dần dần hỏi thăm về gia đình và tâm sự với bạn nhiều hơn. Nhờ cô giáo giao việc đế bạn tiếp xúc nhiều hơn với các bạn trong lớp; cùng các bạn trong lớp hỏi bài hoặc nhờ bạn hướng dần một hoạt động nào đó để bạn A. Tham gia giao tiếp nhiều hơn với các bạn.

+ Bước 4: Đánh giá hiệu quả của biện pháp: em đã nói chuyện với bạn A, bạn A đã chơi cùng các bạn.

–           Tình huống 3:

+ Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết: M. nói những điều chưa đúng về em, em buồn khi nghe được điều đó.

+ Bước 2: Nguyên nhân và hệ quà của vấn đề: Một bạn truyến tin cho em (bản thân em chưa được chứng kiến, thông tỉn này cân được kiêm chứng). Em lo lắng vì có người làm xấu hình ảnh của mình. Em và M. sẽ dần xa lánh nhau, đánh mất tình bạn,

+ Bước 3: Lựa chọn và thực hiện phương pháp giải quyết vấn đề: Hỏi lại bạn truyền tin xem bạn M. nói những gì về em đe kiếm chứng đó là “nói xấu” và xem những điểu M. nói là đúng hay chưa đúng. Gặp trực tiếp bạn M, để nói chuyện thẳng thắn, hỏi bạn về những điều bạn chưa hài lòng ở em, Cả hai nói chuyện cho rõ rằng, vì rất có thê M. chưa hiêu rõ em, nhìn nhận ở góc độ khác. Dù kết quả buổi nói chuyện ra sao, em cũng thể hiện rõ thiện cảm và sự mong muốn M. sẽ góp ý trực tiếp với em, không nói qua người khác.

+ Bước 4: Đánh giá hiệu quả của biện pháp: Em và M. đã hiểu nhau hơn. Em đã hết buồn và cảm thấy thoải mái hơn.

Leave a Comment