Giáo án bài xây dưng cộng đồng văn minh, thân thiện môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đè 6: xây dưng cộng đồng văn minh, thân thiện I. Mục tiêu 1.         Kiến thức Sau chủ đề này, HS cần: –           Thê hiện …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đè 6: xây dưng cộng đồng văn minh, thân thiện

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

–           Thê hiện được hành vi văn hoá nơi công cộng.

–           Thiết lập được các mối quan hệ với cộng đồng, thế hiện được sự sằn sàng giúp đờ, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn.

–           Giữ gìn, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên ở địa phương nơi em sống.

2.         Năng lục:

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

–           Năng lực riêng:

+ Thế hiện được chính kiến khi phản biện, bình luận về các hiện tượng xã hội và giải quyết mâu thuần.

+ Thực hiện được các nhiệm vụ với những yêu cầu khác nhau.

+ Thế hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống.

3.         Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.         Chuẩn bị của GV:

–           Yêu cầu HS đọc trước SGK và viết vào vở những nội dung từ đầu đến hết nhiệm vụ 2.

–           Phiếu các từ chỉ các hành vi ứng xử phù hợp nơi công cộng.

–           Tranh ảnh nơi công cộng để chiếu trên Slide hoặc tranh ảnh dán lên bảng.

–           Nhạc bài hát Điểu đó tuỳ thuộc hành động của hạn sáng tác của nhạc sĩ Vũ Kim Dung.

–           Giấy A4 và bảng dính 2 mặt.

2.         Chuẩn bị của HS:

–           Đồ dùng học tập

–           Theo dõi mức độ thực hiện quy tắc ứng xử nơi công cộng trong 1 tuần (theo bảng ở hoạt động 2, trang 109).

–           Thẻ màu (xanh, đỏ, vàng).

–           Ảnh, tranh vẽ cảnh đẹp quê hương.

–           Sản phâm tuyên truyền vận động người thân, bạn bè ứng xử văn minh nơi công cộng: thơ, văn, hò, vè, tranh tuyên truyền,…

111.    TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Leave a Comment