Giáo án bài xây dựng hình ảnh vui vẻ môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1


Giáo án bài xây dựng hình ảnh vui vẻ môn hoạt động trải nghiệm sách kết nối tri thức với cuộc sống lớp 1 bài soạn sách mới năm học 2021-2022

Chủ ðề 9: xây dựng hình ảnh vui vẻ

Ii.         Mục tiêu:

Với chủ đề này, HS:

-           Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân: nhận diện hình thức; đặc điểm về cử chỉ; thái độ của bản thân.

-           Thể hiện được sự tự tin, biểu hiện cảm xúc tích cực, tôn trọng sự khác biệt.

-           Chăm sóc được bản thân và giữ được tinh thần luôn vui vẻ.

-           Em thực hiện hành động thể hiện sự trung thực, thật thà.

II. CHUẨN BỊ:

1. Giáo viên:

-           Giấy bìa màu.

-           4 thẻ cảm xúc (vui, buồn, ngạc nhiên, căm giận).

2. Học sinh:

-           Sách giáo khoa.

-           Giấy màu, keo, bút,…..

-           Thẻ về hình ảnh bản thân và thẻ cảm xúc.

III. CÁCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG

Hoạt động dạy          TG       Hoạt động học

A.        KHÁM PHÁ – KẾT NỐI KINH NGHIỆM

*Hoạt động 1: Giới thiệu chủ đề

- Mục tiêu: Giúp HS cảm nhận được hình ảnh của bản thân và chỉ ra được hình ảnh mà mình thích.

- Cách tổ chức: Hỏi, đáp

  + GV cho cả lớp hát bài hát quen thuộc. Yêu cầu tất cả học sinh thể hiện gương mặt vui vẻ khi hát.

  + Hỏi cả lớp: Quan sát tranh và cho biết các bạn trong tranh đang làm gì?

  + Hỏi tiếp: Các bạn đang vẽ ai?

  + GV phỏng vấn nhanh: Em thích nhất bức tranh của bạn nào?

  + GV nhấn mạnh: Vì sao em thích bức tranh đó? Em muốn vẽ hình ảnh của bản thân như thế nào?

  + Mời một số HS chia sẻ. GV nhận xét, kết luận.

  + Mời HS đọc tên chủ đề và nói ý nghĩa của chủ đề. Chúng ta cần xem mình cần chuẩn bị những gì trong chủ đề này để có thể hiểu bản thân, thêm yêu bản thân và khắc họa được hình ảnh đáng yêu nhất nhé.

*Hoạt động 2: Phát họa hình dáng của tôi.

- Mục tiêu: Giúp HS nhận diện về hình thức bên ngoài của bản thân (SGK/tr84) và luôn biết yêu bản thân. Thông qua hoạt động này, GV củng cố thực hiện nhiệm vụ 1 SGK.

- Cách tổ chức: Hoạt động nhóm 3.

  + GV giao nhiệm vụ nhóm: Hãy miêu tả vẻ bên ngoài của bản thân cho các bạn trong nhóm. Em thấy bản thân mình có gì đặc biệt so với các bạn trong nhóm.

  + Chia lớp thành nhóm ba và yêu cầu các nhóm thực hiện nhiệm vụ.

  + Mời từng nhóm HS lên bục giảng và vui vẻ so sánh.

  + GV nhận xét hoạt động của từng nhóm và kết luận: Chúng ta không giống nhau nhưng tất cả đều thật tuyệt vời! Hãy tự hào là mình. Chúng ta cần biết yêu bản thân, chăm sóc bản thân và yêu thương tất cả các bạn.

*Hoạt động 3: Nhận diện biểu hiện cảm xúc.

- Mục tiêu: Giúp HS biết quan sát, nhận diện được các biểu hiện cảm xúc khác nhau trên gương mặt của bản thân và người khác (SGK/tr85), nền tảng của giáo dục đồng tâm.

- Cách tổ chức: Hoạt động nhóm.

  + Chuẩn bị cho mỗi nhóm một bộ thẻ cảm xúc. GV giới thiệu các thẻ cảm xúc: buồn, tức giận, ngạc nhiên, vui vẻ,…

  + Nói: Cô muốn chọn gương mặt buồn.

  + Nói: Cô muốn chọn gương mặt vui.

  + Nói: Cô muốn chọn gương mặt ngạc nhiên.

  + Nói: Cô muốn chọn gương mặt tức giận.

  + Có thể nâng cao: Cô sẽ nói tình huống, cả lớp xem trong tình huống ấy, bạn nhỏ vui hay buồn nhé:

      Bạn nhỏ được cô giáo khen.

      Bạn nhỏ bị mẹ mắng.

      Bạn nhỏ bị bạn trêu chọc.

      Bạn nhỏ được đến một sân chơi mới.

  + Yêu cầu một số HS kể lại việc mang lại cho em sự vui vẻ.

  + GV nhận xét, tổng kết hoạt động.        

- Cả lớp hát.

+ Đang vẽ.

+ Vẽ bản thân mình.

+ Nhiều HS trả lời.

+ Vui vẻ, thú vị hay cáu giận, v.v…

+ HS 1: Tôi có gương mặt tròn, tóc ngắn và cao hơn so với các bạn.

+ HS 2: ……

+ Các nhóm giơ thẻ mặt buồn.

+ Các nhóm giơ thẻ mặt vui.

+ Các nhóm giơ thẻ mặt ngạc nhiên.

+ Các nhóm giơ thẻ mặt tức giận.

+ HS chọn thẻ cảm xúc giơ lên.

+ Nhiều HS kể.

Xem nhiều