Giáo án bài xây dụng tình bạn, tình thầy trò môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Chủ đè 3: xây dụng tình bạn, tình thầy trò I. Mục tiêu 1.         Kiến thức Sau chủ đề này, HS cần: –           Thiết lập và …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Chủ đè 3: xây dụng tình bạn, tình thầy trò

I. Mục tiêu

1.         Kiến thức

Sau chủ đề này, HS cần:

–           Thiết lập và giừ gìn được tình bạn, tình thầy trò.

–           Xác định và giải quyết được một số vấn đề nảy sinh trong quan hệ bạn bè,

2.         Năng lục:

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác, tự chủ, tự học, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

–           Năng lực riêng:

+ Thế hiện được chính kiến khi phản biện, bình luận về các hiện tượng xã hội và giải quyết mâu thuần.

+ Làm chủ được cảm xúc của bản thân trong các tình huống gjao tiếp, ứng xử khác nhau.

+ Thế hiện được cách giao tiếp, ứng xử phù hợp với tình huống,

3.         Pham chất: nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.         Chuẩn bị của GV:

–           Chuân bị đồ dùng học tập: nam châm bảng từ, in sằn các phương án lựa chọn để HS gắn lên bảng, giấy nhớ các màu (hoạt động 7), giấy AO hoặc Al, bút dạ các màu, băng dính.

–           Chuân bị các bài hát về chủ đế tình thầy trò, tình bạn.

–           Quả bóng.

–           Các bảng khảo sát.

2.         Chuẩn bị của HS:

–           Đồ dùng học tập

–           Chuân bị trước các nhiệm vụ trong SGK.

–           Thẻ màu.

–           Bút viết, bút màu, giấy A4, kéo, keo dính.

–           Thực hiện bông hoa danh ngôn (nhiệm vụ 9), sổ tay giao tiếp của lớp (nhiệm vụ 10).

111.    TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Leave a Comment