Giáo án bài xây dựng tình bạn tốt hoạt động trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file xây dựng tình bạn tốt. I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, yêu cầu cần đạt –              Giúp HS bày tỏ được tình cảm dành cho bạn …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

xây dựng tình bạn tốt.

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–              Giúp HS bày tỏ được tình cảm dành cho bạn và hướng đến xây dựng tình bạn tốt.

2. Năng lực

–              Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–              Năng lực riêng:Thể hiện được tình cảm của mình với bạn bè.

3. Phẩm chất

–              Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–              Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–              Giáo án.

b. Đối với HS:

–              SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN     HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Xây dựng tình bạn tốt.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Thể hiện được tình cảm của mình với bạn bè.

b.Cách tiến hành:

– GV hướng dẫn mỗi HS chuẩn bị một tờ giấy. GV gợi ý HS có thể cắt thành hình bông hoa, trái tim,…và trang trí cho tờ giấy thật đẹp.

– GV hướng dẫn HS chọn một người bạn mình muốn viết tặng.

– HS viết những điều bản thân muốn nói với bạn vè về tình cảm dành cho bạn, những lời yêu mến gửi tới bạn.

– GV mời HS chia sẻ những điều đã viết với bạn đễ xây dựng tình bạn tốt.             

Leave a Comment