Giáo án bài xây dựng trường xanh – lớp sạch môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 23 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề – xây dựng trường xanh – lớp sạch I. Mục tiêu 1. Mức độ, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 23 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề

– xây dựng trường xanh – lớp sạch

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Tìm hiểu được về thực trạng môi trường ở nhà trường.

–           Nêu được các việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Biết và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng trường xanh – lớp sạch.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 1:Tìm hiểu môi trường ở nhà trường

a. Mục tiêu:

– Tìm hiểu được về thực trạng môi trường ở nhà trường.

– Nêu được các việc làm cụ thể, phù hợp với lứa tuổi để giữ gìn trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

– Biết và hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

b. Cách tiến hành:

(1) Làm việc nhóm:

– GV chia HS thành các nhóm từ 4 đến 6 người.

– GV phổ biến nhiệm vụ:

+ Mỗi nhóm lựa chọn một số khu vực trong trường học: sân trường, lớp học, hành lang lớp học, khu vườn trường,…

+ Các nhóm quan sát, tìm hiểu thực trạng khu vực nhóm mình lựa chọn.

+ Các nhóm ghi kết quả quan sát vào Phiếu quan sát.

(2) Làm việc cả lớp:

– GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả quan sát của nhóm mình trước lớp.

– GV yêu cầu HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường, lớp, xanh, sạch đẹp.

– GV hướng dẫn HS đề xuất những việc cần làm để giữ gìn trường lớp sạch, đẹp.

– GV nhận xét và tổng kết hoạt động.

c. Kết luận: Các khu vực trong trường là những nơi rất gần gũi với chúng ta hằng ngày. Chúng ta cần có ý thức giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch, đẹp. Những việc làm chúng ta nên thường xuyên thực hiện để giữ vệ sinh trường lớp là: vứt rác đúng nơi quy định, phân loại rác, quét dọn lớp học, quét dọn các khu vực ngoài hành lang.     

– HS chia thành các nhóm.

– HS lắng nghe, thực hiện nhiệm vụ.

– HS trình bày.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

Leave a Comment