Giáo án bài xây dựng trường xanh – lớp sạch môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 24 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề – xây dựng trường xanh – lớp sạch I. Mục tiêu 1. Mức độ, …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 24 – tiết 2: hoạt động giáo dục theo chủ đề

– xây dựng trường xanh – lớp sạch

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Thực hiện được kế hoạch vệ sinh môi trường ở nhà trường.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Phát triển tình yêu trường, lớp; có ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK.

b. Đối với HS:

–           SGK.

–           Các đồ dùng để làm vệ sinh: khẩu trang, găng tay, ủng, chổi, dụng cụ hót rác, khăn lau, xô đựng nước.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu:Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

b. Cách tiến hành:

– GV giới thiệu trực tiếp vào bài học Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Xây dựng trường xanh – lớp sạch.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Hoạt động 2: Thực hiện kế hoạch Trường xanh – lớp sạch.

a. Mục tiêu:

– Thực hiện được kế hoạch vệ sinh môi trường ở nhà trường.

– Phát triển tình yêu trường, lớp; có ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp.

b. Cách tiến hành:

– GV tổ chức cho HS thực hiện Kế hoạch Trường xanh- lớp sạch:

+ Các nhóm kiểm tra lại việc chuẩn bị đồ dùng cần thiết và nhắc nhở nhau thực hiện theo đúng nhiệm vụ đã được phân công.

+ GV yêu cầu các nhóm cùng thực hiện theo bản kế hoạch.

+ GV hỗ trợ, giúp đỡ các nhóm trong quá trình làm vệ sinh trường lớp.

– Sau khi vệ sinh xong, GV nhắc nhở HS thu dọn đồ dùng gọn gàng.

– GV tổ chức cho các nhóm chia sẻ về kết quả đạt được.

– Một số bạn chia sẻ về cảm xúc của bản thân khi đã tham gia làm vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.

– GV đánh giá kết quả đạt được và khen ngợi cả lớp.

c. Kết luận: Vệ sinh trường lớp sạch sẽ sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho hoạt động học tập và vui chơi của các em. Mỗi thành viên trong lớp đều có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường nhà trường và lớp học sạch, đẹp.

– GV nhắc nhở HS thực hiện giữ vệ sinh trường, lớp sạch, đẹp hằng ngày.    

– HS thực hiện.

– HS thu dọn đồ dùng.

– HS trình bày.

– HS chia sẻ.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

– HS thực hiện.

Leave a Comment