Giáo án bài yêu kính ông bà môn tiếng việt sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Bài 13: yêu kính ông bà Bài viết 2: kể một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà (1 tiết) I. …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Bài 13: yêu kính ông bà

Bài viết 2: kể một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

(1 tiết)

I. Mục tiêu

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực tự chủ và tự học.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết kể lại một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

+ Viết đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

2. Phẩm chất

– Bồi dưỡng tình yêu thương, quý mến, kính trọng các thành viên trong gia đình.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV       HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV giới thiệu: Bài học hôm nay giúp các em biết kể lại một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà và viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

2. HĐ 1: Kể một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

Mục tiêu: Biết kể lại một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 1.

– GV hướng dẫn HS đọc CH gợi ý.

– GV mời một số HS kể tại chỗ.

– GV nhận xét, khen ngợi HS.

3. HĐ 2: Dựa vào những điều vừa kể, viết đoạn văn (4 – 5 câu) về một việc em đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà

Mục tiêu: Viết được đoạn văn (4 – 5 câu) kể về một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

– GV YC HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn. GV hỗ trợ HS khi cần thiết.

– GV mời một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

– GV mời một số HS khác nhận xét bài của bạn.

– GV nhận xét, sửa bài, chốt đáp án.        

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe.

– HS lắng nghe, đọc gợi ý, suy nghĩ để kể về một việc đã làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà.

– Một số HS kể tại chỗ.

– HS lắng nghe.

– 1 HS đọc và xác định YC của BT 2 trước lớp.

– HS làm việc cá nhân, viết đoạn văn.

– Một số HS viết bài làm của mình lên bảng.

– Một số HS khác nhận xét bài của bạn.

– HS lắng nghe, sửa bài.

Leave a Comment