Giáo án điện tử bài 15 Lớp học lớp 1

Bài giảng giáo án điện tử bài 15 Lớp học môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 tuần 15

Bài 15: Lớp Học

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Lớp học là nơi các em đến học hàng ngày.

 2. Kỹ năng: Nói được các thành viên của lớp, tên cô giáo, lớp, 1 số bạn ở lớp.

 3. Thái độ: Kính trọng thấy cô giáo, đoàn kết bạn bè và yêu quý bạn bè.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Một số bìa, mỗi bộ gồm nhiều tấm bìa nhỏ, 1 tấm ghi tên đồ dùng trong lớp.

 - HS:                  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

 2. Kiểm tra bài cũ: Hôm trước các con học bài gì?         (An toàn khi ở nhà)   

 - Kể tên những đồ dùng dễ gây đứt tay?

- Kể tên những đồ dùng dễ gây cháy?

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HĐ1: Chung cả lớp

Giới thiệu bài mới: Lớp Học

Mục tiêu: Học sinh biết các em học ở trường nào? Lớp nào?

Cách tiến  hành

 GV hỏi :

  Em học ở trường nào?

  Em học lớp Một mấy ?

 Theo dõi HS trả lời.

 - Hướng dẫn HS quan sát hình ở SGk.

 - Hình SGK lớp học có những ai? Và những thứ gì?

 - Lớp học mình có gần giống với hình nào?

 - Các bạn thích học lớp học nào?

 - Sau đó GV gọi 1 số em trình bày nội dung.

HĐ2: Liên hệ thực tế

Mục tiêu: Liên hệ thực tế xem lớp mình có bao nhiêu bạn?

GV nêu câu hỏi ?

Lớp em có tất cả bao nhiêu bạn ?

Lớp em có mấy bạn trai?

Lớp em có mấy bạn gái?

 - Cô giáo chủ nhiệm tên gì?

 - Trong lớp các con chơi với ai?

- GV theo dõi HS trả lời.

Kết luận: Lớp học nào cũng có thầy giáo, cô giáo và HS. Có bảng, tủ, tranh.

HĐ3:Liên hệ thực tế lớp học của mình 

Mục tiêu: Giới thiệu lớp học của mình.

Cách tiến hành:

 - Xem trong lớp có đồ dùng gì?

 - Muốn lớp học sạch đẹp em phải làm gì?

GV quan sát, hướng dẫn những em chưa biết hỏi hay trả lời.

 - GV cùng cả lớp theo dõi, nhận xét.

Kết luận: Các con cần nhớ tên trường, lớp. Yêu quý và biết giữ vệ sinh cho lớp học.

HĐ4: Luyện tập

Mục tiêu: Nhận dạng và phân loại đồ dùng trong lớp.

Cách tiến hành:

 - GV phát 1 nhóm 1 bộ bìa.

 - Chia bảng thành 4 cột.

 - GV theo dõi xem nhóm nào nhanh, đúng sẽ thắng cuộc.

Củng cố: Vừa rồi các con học bài gì?

 - Muốn lớp học sạch đẹp các con làm gì?

 - Hãy kể lại tên 1 số đồ dùng ở trong lớp

 - Nhận xét tiết học.

 Dặn dò : Các con phải biết giữ gìn lớp học sạch đẹp , yêu quý lớp học như ngôi nhà  của mình .

.

 

 

 

 

-

 Vĩnh Trường,

 Lớp 15

 

- Trang 32, 33

 

- HS thảo luận nhóm 2

 

- Lớp theo dõi bổ sung.

 

 

 

- 35 bạn

- 16 trai,

_ 19 gái

- Lê Thị Vinh

 

 

 

- Hoạt động từng cặp

 

 

- Bàn, ghế, tủ, bảng

 

 

- 1 vài em lên kể trước lớp

 

 

- Trò chơi: Ai nhanh, ai đúng

 

 

 

- HS chọn các tấm bìa

- Ghi tên các đồ dùng có trong lớp lên bảng.

 

 

 

 

 

Xem nhiều