Giáo án điện tử bài 16 Hoạt động ở lớp lớp 1

Bài giảng Giáo án điện tử bài 16 Hoạt động ở lớp môn Tự nhiên và xã hội lớp 1 tuần 16

Bài 16: Hoạt Động Ở Lớp

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: HS biết: Các hoạt động ở lớp, mối quan hệ giữa GV và HS, HS và các bạn ở trong lớp.

 2. Kỹ năng:       Tham gia tích cực vào các hoạt động ở lớp.

 3. Thái độ:         Có ý thức giúp đỡ, chia sẽ với các bạn trong lớp.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - GV: Tranh minh hoạ cho bài học.

 - HS:                  

III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

 1. On định tổ chức:

 2. Kiểm tra bài cũ: Tiết hôm trước các con học bài gì?  (Lớp học)           

  - Cô giáo chủ nhiệm em tên gì?

  - Hãy kể tên 1 số đồ dùng ở trong lớp

- Nhận xét bài cũ.

3. Bài mới:

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

Giới thiệu bài mới:

 HĐ1:     Hoạt động chung cả lớp .

 Mục tiêu: HS biết các hoạt động ở lớp và mối quan hệ giữa GV và HS, HS và HS trong từng hoạt động học tập.

Cách tiến hành:

Cho HS lấy SGK quan sát

Bước 1: Hướng dẫn HS quan sát và nêu với bạn nội dung được thể trong từng hình.

Bước 2: HS trình bày trước lớp.

Bước 3: GV nêu câu hỏi chung.

 - Trong các hoạt động đó, hoạt động nào được tổ chức ở lớp?

 - Hoạt động nào được tổ chức ngoài sân trường?

 - Trong từng hoạt động trên GV làm gì? HS làm gì?

 

GV theo dõi HS trả lời.

Kết luận: Ở lớp học nào cũng có thầy, có cô và HS. Trong lớp học có những hoạt động được tổ chức trong lớp hoặc ngoài lớp.

HĐ2:  Giới thiệu các hoạt động của lớp học

 Mục tiêu: HS biết được các hoạt động trong lớp học của mình

Cách tiến hành:

GV hướng dẫn:

 - Những hoạt động nào mà các con thích? Mình phải làm gì để giúp các bạn học tốt?

 - GV gọi 1 số em nêu trước lớp.

 - GV theo dõi.

Kết luận: Các em phải biết hợp tác, giúp đỡ và chia sẽ với các bạn trong các hoạt động học tập ở lớp

 - Cho lớp hát bài: Lớp chúng mình

HĐ3: Luyện tập củng cố

Mục tiêu: HS nắm được nội dung bài học.

Cách tiến hành

Vừa rồi các con học bài gì?

 - Hãy kể các hoạt động thường có ở lớp em?

 - Em phải làm gì giúp bạn học tốt?

 - Nhận xét tiết học.

 

 

 

 

 

- SGK

- HS hoạt động theo cặp

H1: Các bạn quan sát chậu cá

H2: Cô giáo hướng dẫn các em học

H3: Các bạn hát

H4: Tập vẽ

H5: Các bạn lên trình bày nội dung bài vẽ

- H2, 4, 5

- H1. 3

- GV hướng dẫn, HS thực hành

 

 

 

 

 

 

 

- Thảo luận nhóm

- HS nói với bạn các hoạt động ở lớp

 

 

- Lớp nhận xét

 

 

 

 

 

 

 

- Hoạt động ở lớp

 

 

 

Xem nhiều