Giáo án Stem Công Nghệ 11 chủ đề: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật


Giáo án Stem Công Nghệ lớp 11 chủ đề: Thiết kế và bản vẽ kĩ thuật

Ngày soạn:19/12/2020
CHỦ ĐỀ STEM
THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT (tiết 1)
(chủ đề gồm 2 tiết)
I.MỤC TIÊU:   
1. Kiến thức:
- Nêu được các giai đoạn chính của công việc thiết kế
- Nêu được vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong thiết kế
- Phân biệt được BVXD và BVCK
- Thiết kế được 1 sản phẩm đơn giản
2.Kỹ năng:
- Rèn luyện kỹ năng tư duy khoa học, kỹ năng quan sát, kỹ năng thực hành chế tạo, kỹ năng làm việc nhóm.
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học.
- Có ý thức thực hiện các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.
=> Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực:
    + Tự học.
    + Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ
- Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực
II.CHUẨN BỊ:
   1.Chuẩn bị của giáo viên :
 - Nghiên cứu bài 8 sgk, tìm hiểu tài liệu liên quan đến bài dạy, soạn giáo án
 - Tranh vẽ  H8.3 sgk trong, thước vẽ kĩ thuật.
   2.Chuẩn bị của học sinh:
  -  HS tìm hiểu trước nội dụng bài 8 trang 42SGK, tìm tài liệu liên quan đến bài dạy,bộ thước vẽ kĩ thuật
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học: Sử dụng quy trình dạy học STEM, kết hợp với các phương pháp trực quan, nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp thuyết trình, diễn giảng, phương pháp day: giải quyết vấn đề cùng kĩ thuật trình bày 1 phút, kĩ thuật khăn  trải bàn.
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
   1.1. Ổn định tổ chức:                Kiểm tra sĩ số
        1.2. Kiểm tra bài cũ :  
        1.3. Bài mới :       
             Hoạt động 1: khởi động
* Sử dụng phương pháp-KT dạy học: Trực quan, kết hợp với thuyết trình- làm việc nhóm
*KT tổ chức hoạt động:
GV: Trưc quan hình ảnh về ô tô, xe máy, cây cầu, ngôi nhà... 
 
Em hãy cho biết để chế tạo sản phẩm và xây dựng các công trình đó, người ta phải tiến hành làm gì?
HS: tự trả lời 
HS: thảo luận trong cùng bàn và kết luận
GV: mời 1 số đại diện nhóm trình bày
HS: Trình bày ý kiến của nhóm
HS: Phản biệt
GV:- Kết luận
-Để chế tạo các sản phẩm cơ khí và xây dựng các công trình đó người ta phải tiến hành thiết kế. Để hiểu rõ vấn đề trên chúng ta cùng nhau tìm hiểu baøi 8 trang 42 sgk.
*Góp phần hình thành năng lực :   
    + Tự học.
    + Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ
Hoạt động 2: hình thành kiến thức mới : 
Hoạt động
 của GV Hoạt động 
của HS Nội dung kiến thức Năng lực
cần đạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu về thiết kế.
* Sử dụng phương pháp -KT dạy học: Trực quan, giải quyết vấn đề, phương pháp dạy học thực hành-KT khăn phủ bàn
*KT tổ chức hoạt động:
GV: Thiết kế là gì?Lấy ví dụ?
GV: Chia lớp thành các nhóm nhỏ thảo luận về: các giai đoạn thiết kế?
GV: Gợi ý:
+Số lượng các bước thiết kế là mấy?
+Tên gọi của các thiết kế bước đó?
GV : Mời HS trình bày
GV: Kết luận 
GV: Chia lớp thành các nhóm nhỏ thảo luận về: các giai đoạn thiết kế đồ dùng dạy học?
GV:Câu hỏi gợi  ý:
 +Ý tưởng thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập xuất phát từ đâu?
+Các cách để thu thập thông tin về hộp đựng đồ dùng học tập?
+Sau khi  thu thập thông tin về hộp đựng đồ dùng học tập em có những thông tin gì?
+Tiến hành thiết kế là làm gì?
+Sử dụng các loại hình chiếu nào để phác hoạ hình dạng, kích thước của vật thể?
+Chế tạo thử làm gì? Làm như thế nào?
+Đánh giá phân tích, đánh giá như thế nào?
+Phân tích đánh giá xem có gì thay đổi không?
+ Về hình dạng có thay đổi gì không?
+Có thuận lợi cho thao tác lấy dụng cụ học tập, sách vở không?
 
+Lập hồ sơ kĩ thuật gồm những yếu tố nào? 
GV : Mời HS trình bày.
GV: Kết luận HS : trả lời:
 -Thiết kế nhằm xác định hình dạng, kích thước
-Thiết kế: bút, xe máy,điện thoại.
HS: Tự nghiên cứu cá nhân sau  đó các thành viên thảo luận trong nhóm và thống nhất  ý kiến cử  đại diện trình bày.
HS: Trình bày ý kiến của nhóm mình.
HS: Phản biện
HS: Tự nghiên cứu cá nhân sau  đó các thành viên thảo luận trong nhóm và thống nhất  ý kiến cử  đại diện trình bày
HS: Trình bày ý kiến của nhóm mình:
HS: Phản biện I- Thiết kế:
   Thiết kế là hoạt động sáng tạo của người thiết kế bao gồm nhiều giai đoạn
1-Các giai đoạn thiết kế:
Các giai đoạn thiết kế lập thành 1 sơ đồ thiết kế
2, Thieát keá hoäp ñoà duøng daïy hoïc:
    a, Hình thaønh yù töôûng xaùc ñònh ñeà taøi:
Trong quá trình học tập học sinh thấy bừa bộn muốn cho góc học tập ngăn lắp gọn gàng…đề tài thiết kế: “ hộp đựng  đồ dùng học tập”
   b, Thu thaäp thoâng tin:
-Thông qua sách báo truyền hình, mạng internet… để thu thập thông tin
- Tiến hành thiết kế là lập các bản vẽ sơ bộ, chi tiết của hoäp. Hộp có chiều dài 350mm, rộng 220mm, gồm 3 bộ phận
+Ống đựng bút(1)
+Ngăn để sách(2)
+Ngăn để dụng cụ(3)
 
H8.2-SGK 43- Phác họa sơ bộ hộp đựng đồ dùng học tập
 
H8.3-SGK- Bản vẽ chi tiết hộp đựng  đồ dùng học tập
c, Chế tạo thử(Ha):
d, Phân tích, đánh giá(Hd, He):
Về hình dạng, kích thước…
e,Lập hồ sơ kĩ thuật:
Thuyết minh giới thiệu SP, các bản vẽ tổng thể, bản vẽ lắp, bản vẽ chi tiết…
+ Tự học.
    +Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ
Hoạt động 2:Giới thiệu về bản vẽ kĩ thuật
* Sử dụng phương pháp -KT dạy học: Trực quan, giải quyết vấn đề-KT khăn phủ bàn
*KT tổ chức hoạt động:
-GV: - Baûn veõ kó thuaät laø gì?
GV: Hãy nêu các quy tắc thống nhất mà em biết?
GV: Chia lớp thành các nhóm nhỏ thảo luận về: các loại bản vẽ kĩ thuật? Vai trò của bản vẽ kĩ thuật?
GV: Gợi ý:
+Số lượng bản vẽ kĩ thuật là mấy?
+Tên gọi của bản vẽ kĩ thuật đó?
+Nguời thiết kế sử dụng bản vẽ kĩ thuật để làm gì?
GV : Mời HS trình bày
GV: Kết luận HS : trả lời
HS: Tự nghiên cứu cá nhân sau  đó các thành viên thảo luận trong nhóm và thống nhất  ý kiến cử  đại diện trình bày?
+Số lượng bản vẽ kĩ thuật là mấy?
+Tên gọi của bản vẽ kĩ thuật đó?
+Nguời thiết kế sử dụng bản vẽ kĩ thuật để làm gì?
HS: Trình bày ý kiến của nhóm mình:
HS: Phản biện II, Bản vẽ kĩ thuật:
1, Khái niệm: 
Bản vẽ kĩ thuật là các thông tin kĩ thuật được trình bày dưới dạng đồ họa theo quy tắc thống nhất
2, Các loại bản vẽ kĩ thuật:
- Bản vẽ cơ khí gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, thi công, lắp ráp, sử dụng các máy móc, thiết bị
 
BVCK
- Bản vẽ xây dựng bao gồm các bản vẽ liên quan đến thiết kế, kiểm tra, chế tạo, lắp ráp, sử dụng các công trình kiến trúc và xây dựng.
 
BVXD
3, Vai troø cuûa baûn veõ kĩ thuaät ñoái vôùi thieát keá:
   Trong quá thiết kế từ khi hình thành ý tưởng đến khi lập hồ sơ kĩ thuật cần các giai đoạn thiết kế như sau:
+Giai đoạn hình thành ý tưởng: Vẽ sơ đồ hoặc phác họa sản phẩm
+Giai đoạn thu thập thông tin: đọc các bản vẽ liên quan đến sản phẩm khi thiết kế, lập các bản vẽ phác của sản phẩm
+Giai đoạn thẩm định: trao đổi ý kiến thông qua các bản vẽ thiết kế sản phẩm.
+ Giai đoạn lập hồ sơ kĩ thuật: lập các bản vẽ chi tổng thể và chi tiết của  sản phẩm.
+ Tự học.
    +Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ
Hoạt động 3: luyện tập :
 * Sử dụng phương pháp -KT dạy học: Trực quan, giải quyết vấn đề, phương pháp thuyết trình-KT trình bày 1 phút.
*KT tổ chức hoạt động:    
GV: Trình bày các nội dung cơ bản của công việc thiết kế?
HS: trả lời 
HS: Nhận xét bạn
GV: Kết luận
    *Góp phần hình thành năng lực :
    + Tự học.
    + Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ
Hoạt động 4: vận dụng :
      GV: Ở mỗi giai đoạn thiết kế thường dùng loại bản vẽ nào?
HS: trả lời 
HS: Nhận xét bạn
GV: Kết luận
Hoạt động 5: tìm tòi, mở rộng :
     - GV: Chia lớp theo nhóm
     - GV: Phổ biến mẫu báo cáo sản phẩm STEM: “ Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập” cho  các nhóm HS như sau:
BÁO CÁO SẢN PHẨM STEM: “ THIẾT KẾ HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP” 
                            NHÓM:                         LỚP: 11A4
I- THÀNH VIÊN TRONG NHÓM
1. Nguyễn văn A
2. Đào anh C
3. …
II- NỘI DUNG BÁO CÁO
Gồm 5 giai đoạn (tìm hiều theo mục I 2 SGK- 43) có lập bản vẽ H8.2 và H8.3 SGK
III- SỬ DỤNG KIẾN THỨC GÌ CỦA MÔN HỌC NÀO
 
IV- ĐỀ XUẤT
 
-GV: dặn dò
1.Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập cần trải qua những bước cụ thể như thế nào (có hình ảnh minh họa ) ? Em trình bày nội dung các bước đó.
2. Khi thiết kế em đã vận dụng kiến thức những gì của môn học nào?
3.Em hãy thiết kế 1 hộp đựng đồ dùng học tập theo nhóm giáo viên đã chia và mang sản phẩm của nhóm đến lớp để cô giáo và các bạn nhóm khác đánh giá.
 
 -GV: Yêu cầu  nhóm HS nộp báo cáo vào giờ học tiếp theo 
 -GV: Yêu cầu  nhóm HS nộp sản phẩm vào giờ học tiếp theo như tiêu chí sau:
PHIẾU ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM STEM : “ THIẾT KẾ HỘP ĐỰNG ĐỒ DÙNG HỌC TẬP”
 
Tên nhóm đánh giá:                                              Lớp:                         
 
 
Nội dung Tiêu chí Điểm Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3 Nhóm 4 Nhóm 5 Nhóm 6
1. Tính ứng dụng Kích thước nhỏ gọn đặt được trên bàn học. 2
Bố cục hài hòa: đựng được nhiều sách vở, đồ dùng tập khác như bút, êke, tẩy..... 2
Vị trí dễ lấy, dễ thao tác khi sử dụng. 1
2. Hình thức Kết cấu chắc chắn 2
Hình dáng, màu sắc đẹp 1
Vật liệu dễ kiếm, tận dụng vật liệu không phải màu góp phần bảo vệ môi trường. 1
3. Giá thành Tổng giá thành toàn bộ sản phẩm phù hợp 1
Tổng điểm 10
Xếp loại
 
Nhóm nào có tổng điểm đạt trên 8 điểm- sản phẩm đạt yêu cầu(Đ), dưới 8 điểm chưa đạt yêu cầu(CĐ).
Nhóm trưởng tổng hợp nhanh ý kiến các thành viên trong nhóm ghi vào cột xếp loại
Chọn ra nhóm có số điểm cao nhất.
Ngày soạn: 20/12/2021
CHỦ ĐỀ STEM
THIẾT KẾ VÀ BẢN VẼ KĨ THUẬT (tiết 2)
 
I. MỤC TIÊU:   
1. Kiến thức:
- Nêu được các giai đoạn chính của công việc thiết kế sản phẩm STEM ( hộp đựng đồ dùng học tập )
- Quy trình thiết kế kĩ thuật
2.Kỹ năng:
- Thiết kế và chế tạo được hộp đựng đồ dùng học tập
3. Thái độ:
- Học sinh yêu thích môn học.
- Có ý thức tìm hiểu về thiết kế và chế tạo sản phẩm kĩ thuật
- Có ý thức bảo vệ môi trường
=> Năng lực và phẩm chất:
- Phát triển năng lực:
    + Tự học.
    + Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ: nhận biết công nghệ, sử dụng công nghệ, thiết kế công nghệ,đánh giá công nghệ
- Phẩm chất: chăm chỉ, trung thực
II. CHUẨN BỊ:
   1. Chuẩn bị của giáo viên :
 - Nghiên cứu bài 8 sgk, tìm hiểu tài liệu liên quan đến bài dạy, soạn giáo án
 - Tranh vẽ  H8.3 sgk trong, thước vẽ kĩ thuật.
 - Máy chiếu qua đầu, máy tính, bảng phụ
   2. Chuẩn bị của học sinh:
 -HS tìm hiểu trước nội dụng bài 8 trang 42SGK, tìm tài liệu liên quan đến bài dạy,bộ thước vẽ kĩ thuật
 - HS: Hoàn thiện sản phẩm như H8.5- SGK 45
 - HS: Hoàn thiện mẫu báo cáo sản phẩm STEM: “ Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập” của các nhóm HS như tiết trước đã được GV định hướng
- Làm báo cáo sản phẩm STEM: “ Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập”.
- Làm sản phẩm hộp đựng đồ dùng học tập theo nhóm
- Làm báo cáo sản phẩm STEM: “ Thiết kế hộp đựng đồ dùng học tập” theo nhóm dưới dạng powerpoint hoặc word
III. PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
- Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học: Sử dụng quy trình dạy học STEM, kết hợp với các phương pháp trực quan, nêu vấn đề, kết hợp với phương pháp giải quyết vấn đề cùng kĩ thuật khăn  trải bàn, KT nhóm.
IV.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
   1.1.Ổn định tổ chức :                Kiểm tra sĩ số
        1.2.Kiểm tra bài cũ :  
        1.3.Bài mới :       
 Hoạt động 1: khởi động(1 phút)
Hôm nay cô và các bạn sẽ chọn ra nhóm những nhà thiết kế tài ba…
Hoạt động 2,3: luyện tập, vận dụng (43 phút) :
    * Sử dụng phương pháp và kĩ thuật dạy học: trực quan, thuyết trình, giải quyết vấn đề cùng kĩ thuật khăn  trải bàn, KT nhóm.
*KT tổ chức hoạt động:  
GV: Phổ biến luật chơi và cung cấp tiêu chí đánh giá, 
GV: Mời đại diện từng nhóm mang sản phầm lên và trình bày báo cáo kết quả của nhóm mình
HS: Đại diện mỗi nhóm  mang sản phầm lên và trình bày báo cáo kết quả của nhóm mình
HS: Các nhóm khác căn cứ tiêu chí đánh giá cho điểm (có thể trực tiếp lên đo đạc và dùng thử hộp đựng)
HS: Phản biện
GV: Nhận xét, kết luận và đánh giá lấy làm điểm KTTX cho HS
    * Góp phần hình thành năng lực :
    + Tự học.
    + Giải quyết vấn đề, sáng tạo.
    + Giao tiếp và hợp tác.
    + Năng lực công nghệ: nhận biết công nghệ, sử dụng công nghệ, thiết kế công nghệ,đánh giá công nghệ
Hoạt động 4: tìm tòi, mở rộng(1 phút) :
1.Thiết kế giá đựng giày dép trong gia đình. Tìm hiểu thêm thông tin trên mạng về các sản phẩm thiết kế giá đựng giày dép trong gia đình và so sánh sản phẩm của mình làm, chỉnh sửa hoàn thiện.
2.Đọc bài 9: bản vẽ cơ khí và trả lời câu hỏi 
Bản vẽ chi tiết dùng để làm gì? Nêu các bước lập bản vẽ chi tiết?
Bản vẽ lắp dùng để làm gì?  
Xem nhiều