Giáo án Toán 6 Kết Nối Tri Thức theo phương pháp mới 2022

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Ngày soạn: …/… /… Ngày dạy: …/…/…          CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN  Tiết 1                                       §1.TẬP HỢP I. MỤCTIÊU 1. Kiến thức: Sau khi …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Ngày soạn: …/… /…

Ngày dạy: …/…/…         

CHƯƠNG I. TẬP HỢP CÁC SỐ TỰ NHIÊN

 Tiết 1                                       §1.TẬP HỢP

I. MỤCTIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, HS cần:

– Nhận biết được một tập hợp và các phần tử của nó, tập hợp các số tự nhiên (N) và tập hợp các số tự nhiên khác 0 (N*).

– Sử dụng được các kí hiệu về tập hợp.

– Sử dụng được các cách mô tả, cách viết một tập hợp.

2. Nănglực

-Giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.

– Năng lực mô hình hóa toán học: Từ các ví dụ thực tế mô tả về tập hợp học sinh thấy được sự tương tự đối với tập hợp số tự nhiên.

– Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu, viết đúng kí hiệu về tập hợp.

3. Phẩm chất:

– Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

– Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả hoạt động của nhóm.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. GV: Đồ dùng hay hình ảnh , phiếu học tập 1,2,3,phấn màu…

2. HS: SGK,nháp,bút, tìm hiểu trước bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

                           1. Hoạt động 1:Mở đầu (3 phút)

a)Mục tiêu: HS thấy được khái niệm tập hợp rất gần với đời sống hằng ngày.

b) Nội dung:  Quan sát các hình ảnh thực tế trên màn hình máy chiếu,sách.. Lấy các ví dụ về tập hợp trong thực tế.

– Giới thiệu cách đọc:

+ Tập hợp các bông hoa hồng trong lọ hoa.

+ Tập hợp gồm 3 con cá vàng trong bình

+ Tập hợp các cầu thủ bóng đá.

c) Sản phẩm: Ví dụ:……..

d) Tổ chức thực hiện:

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV chiếu hình ảnh trên màn hình giới thiệu nội dung về tập hợp các đồ vật quen thuộc trong cuộc sống.

– Yêu cầu HS lấy ví dụ về tập hợp trong thực tế.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới    VD:

-Tập hợp các học sinh của lớp 6A

– Tập hợp những quyển sách ở trên bàn,…

-Tập hợp các số tự nhiên

-Tập hợp các chữ cái trong từ TOÁN HỌC

….

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (25 phút)

1. Tập hợp, phần tử của tập hợp

a) Mục tiêu: Nhận biết được một tập hợp và các phần tử của nó, sử dụng được các kí hiệu về tập hợp.

b) Nội dung: Học sinh thực hiện theo các chỉ dẫn của GV: Giao trong phiếu 1 và Luyện tập

c) Sản phẩm: – Phiếu học tập 1 ;  Luyện tập 1:

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– Học sinh quan sát hình 1.3 SGK, nghe GV giới thiệu:

+ Tập hợp M và các phần tử của M.

+ Tập hợp B và các phần tử của B.

+ Phần tử thuộc, không thuộc tập hợp.

+ Cách sử dụng kí hiệu  .                                6

– Học sinh thực hiện :Phiếu học tập số 1

– Làm bài tập: Luyện tập 1. Gọi B là tập hợp các bạn tổ trưởng trong lớp em. Em hãy chỉ ra một bạn thuộc tập B và một bạn không thuộc tập B.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung,ghi vở.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS hình thành  kiến thức mới.

GV: Yêu cầu HS đọc phần đóng khung và đánh dấu học. 1. Tập hợp, phần tử của tập hợp

x là phần tử của tập A kí hiệu là x A;

y không là phần tử của tập A kí hiệu là y A ;  

-Kí hiệu tập hợp bằng chữ cái in hoa như A,B,C,…

   A={   ;   ;   } (với các số)

  A={   ;   ;  } ( với các chữ,từ,dấu…)

– Phiếu học tập số 1:

a) Điền kí hiệu   vào ô thích hợp: 4 A;      7 A ;      5 A;    6  A

b) Tập hợp A có 3 phần tử.  Các phần tử nằm trong A gồm các số: 2; 4; 5.

   A không chứa các phần tử số: 6; 7.

c) Người ta đặt tên tập hợp bằng chữ cái in hoa.

– Luyện tập 1:

B = {An; Nga; Mai; Hùng}        An  B;        Hà  B ;

 

       

2.Mô tả một tập hợp

a) Mục tiêu: HS biết và sử dụng được hai cách mô tả (viết) một tập hợp.

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để hình thành kiến thức về cách viết tập hợp.

c) Sản phẩm: – Hai cách mô tả của tập hợp

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp/Cách 2. Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp – Phiếu học tập số 2

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

– GV vẽ hình 1.4 giới thiệu, giảng giải cho HS về hai cách mô tả (viết) tập hợp.

– GV giới thiệu về tập hợp số tự nhiên N và N*.

– Học sinh thực hiện phiếu học tập số 2

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung,ghi vở.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS hình thành  kiến thức mới.

GV: Yêu cầu HS đọc phần đóng khung và đánh dấu học. 2.Mô tả một tập hợp

Cách 1. Liệt kê các phần tử của tập hợp, tức là viết các phần tử của tập hợp trong dấu ngoặc {} theo thứ tự tuỳ ý nhưng mỗi phần tử chỉ được viết một lần.

Ví dụ, với tập P gồm các số 0: 1: 2; 3: 4; 5 ở Hình 1.4, ta viết:

P={0; 1;2; 3; 4; 5}.

Cách 2. Nêu dấu hiệu đặc trưng cho các phần tử của tập hợp

Ví dụ, với tập P(xem H.1.4) ta cũng có thể viết:

P = {n|n là số tự nhiên nhỏ hơn 6}.

– Tập hợp số tự nhiên N, N*

+ Gọi N là tập hợp gồm các số tự nhiên 0; 1; 2; 3;…

 Ta viết: N = {0; 1; 2; 3;…}.

Ta viết n N có nghĩa n là một số tự nhiên. Chẳng hạn, tập P các số tự nhiên nhỏ hơn 6 có thể viết là:P = {n| n  N, n < 6} hoặc P = {n  N |n<6}.

+ Ta còn dùng kí hiệu N* để chỉ tập hợp các số tự nhiên khác 0, nghĩa là

N* = {1; 2; 3;…}.

– Phiếu học tập số 2

1 –  Ban Nam viết sai, vì phần tử N và A lặp lại 2 lần.

Sửa lại:  L= {N; H; A; T; R; G}.       

2 – Viết tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7 (theo hai cách)

K ={0; 1;2; 3; 4; 5; 6}.

K = {n  N | n< 7}.

       

                            Hoạt động 3: Luyện tập(10 phút)

a) Mục tiêu:Củng cố hai cách mô tả tập hợp.Củng cố cách hiểu các kí hiệu  ; 

b) Nội dung:  – HS thực hiện: Luyện tập 2;  Phiếu học tập số 3:  (Luyện tập 3)

c) Sản phẩm:- Luyện tập 2,3

d) Tổ chức thực hiện

         HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS             SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Luyện tập 2:

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử của chúng:

A = {x  N | x < 5}                     B = {x   N*| x< 5}

Phiếu học tập số 3:  Luyện tập 3

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS,củng cố.       –              Luyện tập 2

A = {0; 1; 2; 3; 4}

B = {1; 2; 3; 4}

      – Luyện tập 3

a)   5      

M;          9                             M

    b)   M = {7; 8; 9};     

     M = {x  N | 6 <x <10}

 

       

                             Hoạt động 4: Vận dụng(5 phút)

a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về tập hợp

b) Nội dung: Học sinh hoàn thành 2 bài tập sau: 1.1và 1.2.

c) Sản phẩm: Trình bày bảng;vở…

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

Học sinh hoàn thành hai bài tập sau:

1.1          Cho hai tập hợp:

    A = {a;b; c; x; y} và

          B ={b; d; y; t; u, v}.

Dùng kí hiệu “ ” hoặc “ ” để trả lời câu hỏi: Mỗi phần tử a, b, x, u thuộc tập hợp nào và không thuộc tập hợp nào?

1.2. Cho tập hợp

U = {x   N | x chia hết cho 3}.

Trong các số 3; 5; 6; 0; 7, số nào thuộc và số nào không thuộc tập U?

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS,     HDVN      1.1 a  A; b  A; b  B; x  A; u  B;

a  B;x B; u A;

1.2. Các số thuộc tập U là: 3; 6; 0

Các số không thuộc tập U là:

5; 7        

 

 

       

* Hướng dẫn tự học ở nhà(2 phút)

– Ôn tập lại kiến thức về tập hợp và cách mô tả tập hợp.

                – Làm các bài tập 1.3; 1.4; 1.5/sgk – 7,8

 – Đọc phần có thể em chưa biết

– Tìm hiểu trước bài 2. Cách ghi số tự nhiên

                IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

          V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập/bảng điểm               )

              Phiếu học tập số 1: (Slide)

                a) Điền kí hiệu   vào chỗ trống thích hợp:               6

4 …. A;      7…. A ;        5…. A;      6 ….A7

b) Tập hợp A có ……. phần tử A

                Các phần tử nằm trong A gồm các số:…………………..

          A không chứa các phần tử  ………………………………………..

c) Người ta đặt tên tập hợp bằng ……………………………………..

Phiếu học tập số 2: (Slide)

1 –  Khi mô tả tập hợp L các chữ cái trong từ NHA TRANG bằng cách liệt kê      các phần tử, bạn Nam viêt:L = {N; H; A; T; R; A; N; G}.   

Theo em, bạn Nam viết đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

…………………………………………………………………………………

2 – Viết tập hợp K các số tự nhiên nhỏ hơn 7 (theo hai cách)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Phiếu học tập số 3(Slide):Luyện tập 3

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 vả nhỏ hơn 10.

a) Điền kí hiệu hoặc   vào ô trống:  

5                              M;          9                              M

b) Mô tả tập hợp M bằng hai cách.

 

Ngày soạn: …/… /…

Ngày dạy: …/…/…          

Tiết 2                          §2.CÁCH GHI SỐ TỰ NHIÊN

I.MỤC TIÊU

1. Kiến thức

– Nhận biết được mối quan hệ giữa các hàng và giá trị mỗi chữ số ( theo vị trí) trong một số tự nhiên đã cho viết trong hệ thập phân.

– Nhận biết được số La Mã không quá 30

2. Năng lực

– Đọc và viết được số tự nhiên.

–  Biểu diễn được số tự nhiên cho trước thành tổng giá trị các chữ số của nó.

–  Đọc và viết được các số La Mã không quá 30.

 3. Phẩm chất

– Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

– Báo cáo chính xác kết quả hoạt động của nhóm.

– Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1.            GV: Máy chiếu, máy vi tính, các phiếu học tập.

–              Các bảng theo mẫu trong sách như bảng 1 và bảng các số La Mã.

–    Hình ảnh đồng hồ với mặt số viết bằng số La Mã.

2. HS:Bộ đồ dùng học tập; Sưu tầm các đồ dùng, tranh ảnh có số La Mã.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (3 phút)

                a) Mục tiêu:Hiểu về lịch sử của số tự nhiên.

                b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trênmàn chiếu hoặctranh ảnh và chú ý lắng nghe.

                c) Sản phẩm: HS nắm được các cách viết số tự nhiên khác nhau qua giai đoạn, năm tháng.

                d) Tổ chức thực hiện:

                 – HĐ của GV:  giới thiệu và chiếu một số hình ảnh liên quan đến cách viết số tự nhiên từ thời nguyên thủy ( hình ảnh dưới phần hồ sơ dạy học) “ Trong lịch sử loài người, số tự nhiên bắt nguồn từ nhu cầu đếm và có từ rất sớm. Các em quan sát hình chiếu và nhận xét về cách viết số tự nhiên đó.”

– HĐ củaHS:quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

 -Báo cáo, thảo luận: GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

 -Kết luận, nhận định: GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Cách ghi số tự nhiên đó như thế nào, có dễ đọc và sử dụng thuận tiện hơn không?” => Bài mới.

B.HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI(25 phút)

Hoạt động 1: Hệ thập phân(5 phút)

a) Mục tiêu:

                +HS nhận biết được cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân và mối quan hệ giữa các hàng.

                + HS hiểu giá trị mỗi chữ số của một số tự nhiên viết trong hệ thập phân.              

                + HS nhận thấy kết luận thu được rất gần gũi với thực tế đời sống.

b) Nội dung: HS quan sátSGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS viết được số tự nhiên trong hệ thập phân.

d) Tổ chức thực hiện:

HĐ CỦA GV VÀ HS           SẢN PHẨM DỰ KIẾN

HĐ GV

* GV cho HS quan sát và đọc trong SGK -> đọc hiểu cặp đôi để hiểu và ghi nhớ.

* GV lưu ý về chữ số đầu và về cách viết:

1. Với các số tự nhiên khác 0, chữ số đầu tiên ( từ trái sang phải) khác 0.

2. Đối với số có 4 chữ số trở lên, ta viết tách riêng từng lớp. Mỗi lớp là một nhóm ba chữ số kể từ trái sang phải.

* GV phân tích kĩ ví dụ: số 221 707 263 598 đọc là “ Hai mươi mốt tỉ, bảy trăm linh bảy triệu, hai trăm sáu mươi ba nghìn, năm trăm chín mươi tám) có các lớp, hàng như trong Bảng 1-SGK-tr9.

* GV yêu cầu HS lấy ví dụ về 1 số bất kì -> nói cho nhau nghe cách đọc và phân tích các lớp, hàng của số đó.

*  GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành “?”

* GV nhận xét , nêu đáp án đúng và chú ý  những đáp án sai.

( GV lưu ý HS không viết 012; 021)

* GV cho HS phát biểu theo mẫu câu đã cho và phân tích cho HS

* GV cho HS thảo luận theo nhóm đôi thực hiện yêu cầu của HĐ1.

* GV nhận xét , nêu đáp án đúng và chú ý  những đáp án sai.

* GV viết đầy đủ trên bảng cho thẳng cột để cộng lại theo cột đi đến HĐ2 => Kết luận.

* GV phân tích ví dụ trong SGK -> Tổng quát lại cho HS.

* GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành phần Luyện tập:

Viết số  34604 thành tổng giá trị các chữ số của nó.

* GV yêu cầu HS viết số 492 thành tổng giá trị các chữ số của nó sau đó hoàn thành phần Vận dụng.

– HĐ HS

 + theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu và hoàn thành các yêu cầu.

+ GV: quan sát và trợ giúp HS.

– Báo cáo, thảo luận:

 +HS:Theo dõi, lắng nghe, phát biểu, lên bảng, hoàn thành vở.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.

 – Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm và gọi 1 học sinh nhắc lại.           1. HỆ THẬP PHÂN

a. Cách ghi số tự nhiên trong hệ thập phân

+ Trong hệ thập phân, mỗi số tự nhiên được viết dưới dạng một dãy những chữ số lấy trong 10 chữ số: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 và 9. Vị trí của các chữ số  trong dãy gọi là hàng.

+ Cứ 10 đơn vị ở một hàng thì bằng 1 đơn vị ở hàng liền trước nó. Chẳng hạn : 10 chục = 1 trăm; 10 trăm = 1 nghìn.

?. Các số đó là:

120; 210; 102; 201

 

 

 

b. Giá trị các chữ số của một số tự nhiên

– Mỗi chữ số tự nhiên viết trong hệ thập phân đều biểu diễn được thành tổng giá trị các chữ số của nó.

Ví dụ:

236 = (2 × 100) + (3 × 10) + 6

*TQ:

  = ( a × 10) + b, với a ≠ 0

 = (a × 100) + ( b × 10) + c

 

34 604 = ( 3 × 10 000) + ( 4 × 1000) + (6 × 100) + 4

 

 

Vận dụng:

492 = (4 × 100) + ( 9 × 10) + 2

=> 4 tờ 100 nghìn, 9 tờ 10 nghìn và 2 tờ 1 nghìn đồng.

 

Hoạt động 2: Số La Mã

a) Mục tiêu:HS viết được số La Mã từ 1 đến 30..

b) Nội dung: HS quan sátSGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS viết được số La Mã, làm đúng bài tập

d) Tổ chức thực hiện:

HĐ CỦA GV VÀ HS           SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– HĐ GV

+ GV chiếu bảng số La Mã kí hiệu và giá trị 5 thành phần để ghi số La Mã.

Thành phần        I               V             X             IV            IX

Giá trị    1              5              10           4              9

+ GV giới thiệu và cho HS  đọc và ghi nhớ các thành phần chính trong bảng trên.

+ GV chiếu các số La Mã biểu diễn các số từ 1 đến 10

I               II             III            IV            V             VI            VII          VIII         IX            X

1              2              3              4              5              6              7              8              9              10

+ GV giới thiệu rồi cho HS đọc đồng thanh, đọc thầm cá nhân rồi ghi nhớ cách viết.

+ GV chiếu các số La Mã biểu diễn số từ 11 đến 20:

XI            XII           XIII         XIV         XV          XVI         XVII        XVIII      XIX         XX

11           12           13           14           15           16           17           18           19           20

+ GV giới thiệu rồi cho HS đọc đồng thanh, đọc thầm cá nhân rồi ghi nhớ cách viết.

+ GV chiếu các số La Mã biểu diễn các số từ 21 đến 30 hoặc cho HS quan sát SGK-tr11.

+ GV giới thiệu cách viết rồi cho HS đọc đồng thanh, đọc thầm cá nhân rồi ghi nhớ cách viết.

+ GV kết hợp xóa đi 1 số ô trống ở trong từng loại bảng để kiểm tra ghi nhớ của HS.

+ GV cho  HS đọc nhận xét trong SGK- tr11 và lưu ý lại cho HS.

Nhận xét

1.Mỗi số La Mã biểu diễn một số tự nhiên bằng tổng giá trị các thành phần viết trên số đó. Chẳng hạn, số XXIV có ba thành phần là X, X và IV tương ứng với các giá trị 10, 10 và 4. Do đó XXIV biểu diễn số 24.

2. Không có số La Mã nào biểu diễn số 0.

* GV yêu cầu HS hoàn thành phần “?”

+ GV chia cả lớp theo nhóm đôi hoàn thành thử thách nhỏ, thi xem nhóm nào sử dụng 7 que tính xếp được nhanh và nhiều số La Mã đúng nhất.

HĐ HS

 + HS theo dõi máy chiếu, SGK, chú ý nghe, đọc, ghi chú (thực hiện theo yêu cầu).

+ GV: phân tích, quan sát và trợ giúp HS.

 – Báo cáo, thảo luận:

 +HS:Theo dõi, lắng nghe, phát biểu.

+ HS nhận xét, bổ sung cho nhau.

 – Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại cách viết số La Mã và gọi 1 học sinh nhắc lại.               2. SỐ LA MÃ

?.

a)Viết các số 14 và 27 bằng số La Mã:

XIV; XXVII.

b) Đọc các số La Mã XVI, XXII:

+ XVI: Mười sáu

+ XXII: Hai mươi hai.

 

Thử thách nhỏ:

XVIII (18); XXIII (23); XXIV (24); XXVI (26); XXIX (29).

 

 

 

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP

a) Mục tiêu:Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bài tập.

b) Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c) Sản phẩm: Kết quả làm bài tập của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập bài 1.6 ; 1.7 ; 1.8 SGK – tr12

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án.

Bài 1.6:

+ 27 501: Hai mươi bảy nghìn  năm trăm linh một.

+ 106 712: Một trăm linh sáu nghìn bảy trăm mười hai.

+ 7 110 385: Bảy triệu  một trăm mười nghìn ba trăm tám mươi năm.

+ 2 915 404 267: Hai tỉ chín trăm mười lăm triệu bốn trăm linh bốn nghìn hai trăm sáu mươi bảy.

Bài 1.7 :

a) Hàng trăm ;

b) Hàng chục ;

c) Hàng đơn vị .

Bài 1.8 :

+ XIV : Mười bốn

+ XVI :  Mười sáu

+ XXIII : Hai mươi ba.

Bài 1.9 :

+ 18 : XVIII

+ 25 : XXV

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG

a) Mục tiêu:Học sinh thực hiện được bài tập vận dụng .

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để trả lời câu hỏi.

c) Sản phẩm: Kết quả làm bài tập của HS.

d) Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng.

Bài 1.10 : Số có sáu chữ số nên hàng cao nhất là hàng trăm nghìn. Chứ số này phải khác 0 nên hàng trăm nghìn là chữ số 9. Từ đó suy ra số cần tìm là 909 090.

Bài 1.11 : Chữ số 5 có giá trị 50 nên thuộc hàng chục => số đó là : 350.

Bài 1.12 : Ta thấy mỗi gói có 10 cái kẹo, mỗi hộp có 100 cái kẹo ( 10 gói) và mỗi thùng có 1000 cái kẹo. Người đó mua 9 thùng, 9 hộp và 9 gói kẹo nên tổng số kẹo là :

9 × 1000 + 9 × 100 + 9 × 10 = 9 990 ( cái kẹo)

– GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức

IVPHỤ LỤC(Đính kèm các phiếu học tập/bảng kiểm….)

– Hình ảnh các con số trong lịch sử :

 

Chữ số Ấn Độ cuối thế kỉ 1

 

Bảng chữ số Ả Rập

 

Chữ số Babylon

 

Chữ số Maya

* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

– Học lý thuyết: Cách viết số tự nhiên trong hệ thập phân, mối quan hệ giữa các hàng và giá trị mỗi chữ số của một số tự nhiên viết trong hệ thập phân và học thuộc cách biểu diễn các chữ số La Mã từ 1 -> 30.

 – Vận dụng hoàn thành các bài tập: 1.32; 1.33-SGK-tr20;

– Chuẩn bị bài mới “ Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên”

 

Ngày soạn: …/… /…

Ngày dạy: …/…/…         

Tiết 3                     §3.THỨ TỰ TRONG TẬP HỢP SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤCTIÊU

1. Kiến thức: – Nhận biết được tia số.Nhận biết được thứ tự các số tự nhiên và mối liên hệ với các điểm biểu diễn chúng trên tia số.

2. Nănglực

– Năng lực chuyên biệt:+ Biểu diễn được số tự nhiên trên tia số.So sánh được hai số tự nhiên nếu cho hai số viết trong hệ thập phân, hoặc cho điểm biểu diễn của hai số trên cùng một tia số.

– Năng lực chung: Năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực giao tiếp toán học tự học; năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực tư duy sáng tạo, năng lực hợptác.

3. Phẩm chất:Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS   độc lập, tự tin và tự chủ.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên: Chuẩn bị sẵn một số đồ dùng hay hình vẽ có hình ảnh của tia số (nhiệt kế thủy ngân, cái cân đòn, thước có vạchchia…)

2. Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng họctập.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

1. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU

a) Mục đích: Nhận biết và hiểu ý nghĩa về thứ tự trong đời sống thực tế đời sống và liên hệ được với dãy số tự nhiên.

b) Nội dung: HS quan sát hình ảnh trên màn chiếu và thực hiện theo yêucầuHình 1.

 

Hình 1. Mọi người xếp thành 1 hàng mua vé            Hình 2. Nhiệt kế thủy ngân

Hình 3. Thước kẻ

c) Sản phẩm: HS liên hệ so sánh với dãy số tựnhiên.

d) Tổ chức thực hiện:

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

GV chiếu một số hình ảnh liên quan đến tia số và đưa ra yêu cầu:“ Quan sát các hình ảnh trên màn chiếu, các em hãy suy nghĩ xem dòng người xếp hàng, vạch chia nhiệt kế và thước kẻ với dãy số tự nhiên đang học có gì giống nhau? ”

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới: “Thứ tự trong tập hợp các số tự nhiên như thế nào? ”   Bài mới.

2. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

a) Mụcđích:

+ Nhận biết được tia số.

+ Nhận biết được thứ tự các số tự nhiên và mối liên hệ với các điểm biểu diễn chúng trên tia số.

+ Minh họa khái niệm số liền trước, liền sau của một số tự nhiên.

b) Nội dung:

 HS quan sát SGK để tìm hiểu nội dung kiến thức theo yêu cầu của GV.

c) Sản phẩm: HS nắm vững kiến thức, kết quả của HS.

d) Tổ chức thực hiện

HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HỌC SINH                  SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV nhắc lại về tập hợp và tia số:

Tập hợp các số tự nhiên được kí hiệu là N.

          N = { 0; 1; 2; 3; …}.

Mỗi phần tử 0; 1; 2; 3;… của được biểu diễn bởi một điểm trên tia số gốc O như Hình 1.5 – SGK – tr13.

 

+ GV phân tích tia số: Trên tia số, điểm biểu diễn số tự nhiên a gọi là điểm a. VD: điểm 2, điểm 6, điểm 9…

+ GV yêu cầu HS thực hiện lần lượt các hoạt động: HĐ1; HĐ2; HĐ3 như trong SGK.

HĐ1: Trong hai điểm 5 và 8 trên tia số, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên trái, điểm nào nằm bên phải điểmkia?

HĐ2: Điểm biểu diễn số tự nhiên nào nằm ngay bên trái điểm 8? Điểm biểu diễn số tư nhiên nào nằm ngay bên phải điểm8?

+ GV cho HS đọc phần chú ý và gọi 1HS giải thích.

+ GV giới thiệu kí hiệu “ ” hoặc “ ”.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

+ HS theo dõi SGK, chú ý nghe, hiểu, thảo luận nhóm đôi và hoàn thành các yêu cầu.

+ GV: quan sát và trợ giúp HS.

– Bước 3: Báo cáo, thảoluận

+HS: Theo dõi, lắng nghe, phát biểu, hoàn thành vở.

+ Các nhóm nhận xét, bổ sung cho nhau.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GVnhận xét, đánh giá, chốt lại kết luận sau mỗi hoạtđộng.            1. Thứ tự các số tự nhiên

– Tia số là hình ảnh trực quan giúp chúng ta tìm hiểu về thứ tự của các số tự nhiên.

+ Trong hai số tự nhiên khác nhau, luôn có một số nhỏ hơn số kia. Nếu số a nhỏ hơn số b thì trên tia số nằm ngang điểm a nằm bên trái điểm b. Khi đó, ta viết a<b hoặc b > a. Ta còn nói: điểm a nằm trước điểm b, hoặc điểm b nằm sau điểma.

+ Mỗi số tự nhiên có đúng một số liền sau. VD: 9 là số liền sau của 8 (còn 8 là số liền trước của 9). Hai số 8 và 9 là hai số tự nhiên liêntiếp.

Chú ý: Số 0 không có số tự nhiên liền trước và là số tự nhiên nhỏ nhất.

2. Các kí hiệu “ ” hoặc “ ”

– Ta còn dùng kí hiệu a  b (đọc là “a nhỏ hơn hoặc bằng b” ) để nói “a < b hoặc a = b”.

VD:

{ x  N | x < 4} ={ 0; 1; 2; 3}

{ x  N | x  4} ={ 0; 1; 2; 3; 4}

–              Tương tự, kí hiệu a  b ( đọc là “a  lớn hơn hoặc bằng b”) có nghĩa là a > b hoặc a =b.

– Tính chất bắc cầu còn có thể viết: + Nếu  a < b và b < c thì a < c (tính chất bắc cầu).

 

3. HOẠT ĐỘNG LUYỆNTẬP

a) Mục đích: Học sinh củng cố lại kiến thức thông qua một số bàitập.

b)Nội dung: HS dựa vào kiến thức đã học vận dụng làm BT

c)Sản phẩm: Kết quả củaHS.

d)Tổ chức thực hiện:

– GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập: Bài 1.13 ; 1.14 ; 1.15.

– HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận đưa ra đáp án.

Luyện tập:

a. 12 036 001 > 12 035 987  m > n.   b. m> n   n < m   điểm n nằm trước.

 

Bài 1.13.

                3 532      3 529

Số liền trước      3 531      3 528

Số liền sau           3 533      3 530

Bài 1.14.           a < b< c

Bài 1.15.

a) M = { 10 ;11 ; 12 ; 13 ; 14}      b) K = { 1 ; 2 ; 3}        c) L = { 0 ; 1 ; 2 ; 3}

– GV đánh giá, nhận xét, chuẩn kiến thức.

4. HOẠT ĐỘNG VẬNDỤNG

a) Mục đích: Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng và khắc sâu kiếnthức.

b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức đã học để làm bàitập.

c) Sản phẩm: Kết quả củaHS.

d) Tổ chức thựchiện:

– GV yêu cầu HS hoàn thành các bài tập vận dụng: Bài 1.16

Vận dụng:Buổi sáng > buổi chiều > buổi tối.

Bài 1.16

Có: 148 < 150 < 153   thứ tự theo chiều cao (từ thấp đến cao ) của ba bạn là Cường, An, Bắc. Vậy thứ tự các điểm từ dưới lên là C, A, B.

– GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

IV. KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ

V. HỒ SƠ DẠY HỌC (Đính kèm các phiếu học tập( Slide)/bảng điểm)

                              HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

Ôn lại nội dung kiến thức đã học.Hoàn thành các bài tập.

Chuẩn bị bài mới “ Phép cộng và phép trừ số tự nhiên”.

Ngày soạn: …/… /…

Ngày dạy: …/…/…         

Tiết 4                   §4. PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ SỐ TỰ NHIÊN

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: Sau khi học xong bài này, HS cần:

– Nhận biết được số hạng, tổng, số bị trừ, số trừ, hiệu.

– Nhận biết được tính chất giao hoán và tính chất kết hợp của phép cộng.

2. Năng lực

– Năng lực tính toán: Thực hiện được các phép cộng và trừ trong tập hợp số tự nhiên.

– Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các vấn đề thực tiễn gắn liền với thực hiện các phép tính cộng, trừ.

– Giao tiếp và hợp tác: Trình bày được kết quả thảo luận của nhóm, biết chia sẻ giúp đỡ bạn thực hiện nhiệm vụ học tập, biết tranh luận và bảo vệ ý kiến của mình.

– Năng lực giao tiếp toán học: HS nghe hiểu, đọc hiểu, ghi chép được các thông tin toán học cần thiết.

3. Phẩm chất:

– Chăm chỉ: Hoàn thành nhiệm vụ học tập mà giáo viên đưa ra. Có ý thức tìm tòi, khám phá và vận dụng sáng tạo kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn.

– Trung thực: Báo cáo chính xác kết quả hoạt động của nhóm.

– Trách nhiệm: Có trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. GV: Đồ dùng hay hình ảnh , phiếu học tập 1,2,3, phấn màu…

2. HS: SGK, nháp, bút, tìm hiểu trước bài học.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

Hoạt động 1: Mở đầu (3 phút)

a) Mục tiêu: HS thấy được nhu cầu sử dụng các phép tính cộng, trừ trong đời sống hằng ngày.

b) Nội dung: Tìm hiểu bài toán ở đầu bài: “Mai đi chợ mua cà tím hết 18 000 đồng, cà chua hết 21 000 đồng và rau cải hết 30 000 đồng. Mai đưa cô bán hàng tờ 100 000 đồng thì được trả lại bao nhiêu tiền?”

c) Sản phẩm: HS nêu được phép tính cần thực hiện.

d) Tổ chức thực hiện:

 

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV chiếu đề bài lên màn hình.

+ Yêu cầu HS trả lời các câu hỏi:

Câu hỏi 1: Nêu cách tính số tiền Mai phải trả cho cô bán hàng.

Câu hỏi 2: Nêu cách tính số tiền Mai được trả lại.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi một số HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào bài học mới   

 

 

Để tính số tiền Mai phải trả cho cô bán hàng, ta phải cộng số tiền mua cà tím, số tiền mua cà chua và số tiền mua rau cải.

Để số tiền Mai được trả lại, ta lấy 100 000 đồng trừ đi số tiền Mai phải trả.

 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (27 phút)

1. Phép cộng hai số tự nhiên

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại khái niệm số hạng và tổng.

b) Nội dung: Học sinh thực hiện theo các chỉ dẫn của GV:  Đọc hiểu và Vận dụng 1.

c) Sản phẩm: Phép cộng hai số tự nhiên; Vận dụng 1.

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS                      SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ Học sinh nghe GV nhắc lại về phép cộng hai số tự nhiên: số hạng, tổng và minh họa phép cộng nhờ tia số.

+ Làm bài tập: Vận dụng 1. Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2019 vùng Đồng bằng sông Cửu Long ước tính đạt 713 000 ha, giảm 14 500 ha so với vụ Thu Đông năm 2018. Hãy tính diện tích gieo trồng lúa mùa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long.

– Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS hình thành kiến thức mới.                1. Phép cộng hai số tự nhiên

a. Cộng hai số tự nhiên

– Phép cộng hai số tự nhiên a và b cho ta một số tự nhiên gọi là tổng của chúng, kí hiệu là

a + b.

 

 

– Vận dụng 1:

Diện tích gieo trồng lúa vụ Thu Đông năm 2018 của Đồng bằng sông Cửu Long là:

713 200 + 14 500 = 727 700 (ha)        

 

2. Tính chất của phép cộng

a) Mục tiêu: HS nhớ lại tính chất của phép cộng. Hình thành thói quen quan sát, lập kế hoạch tính toán hợp lí.

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để khái quát tới hai tính chất cơ bản của phép cộng.

c) Sản phẩm: Hai tính chất của phép cộng, Luyện tập 1.

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ

+ GV chia lớp thành 8 nhóm thực hiện Phiếu học tập số 1.

+ GV khái quát hai tới hai tính chất của phép cộng.

+ GV giới thiệu nội dung Chú ý.

+ GV trình bài Ví dụ 1, hướng dẫn cho học sinh cách ghép cặp phù hợp.

+ Học sinh thực hiện Luyện tập 1 theo nhóm đôi.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ

HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm hoàn thành yêu cầu.

– Bước 3: Báo cáo, thảo luận

GV gọi đại diện HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung, ghi vở.

– Bước 4: Kết luận, nhận định

GV đánh giá kết quả của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS hình thành  kiến thức mới.

GV: Yêu cầu HS đọc phần đóng khung và đánh dấu học. b. Tính chất của phép cộng

– Phiếu học tập số 1

Câu 1:

a) a + b = 59, b + a = 59.

b) a + b = b + a.

Câu 2:

a) a + b = 55, b + a = 55.

b) a + b = b + a.

Câu 3:

a) (a + b) + c = 62, a + (b + c) = 62.

b) (a + b) + c = a + (b + c).

Câu 4:

a) (a + b) + c = 69, a + (b + c) = 69.

b) (a + b) + c = a + (b + c).

– Phép cộng số tự nhiên có các tính chất:

  + giao hoán: a + b = b + a.

  + kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c).

– Luyện tập 1:

    117 + 68 + 23

= (117 + 23) + 68

= 140 + 68

= 208

 

3. Phép trừ số tự nhiên

a) Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại khái niệm số bị trừ, số trừ và hiệu.

b) Nội dung hoạt động: GV giao nhiệm vụ cho HS thực hiện để hình thành kiến thức về cách viết tập hợp.

c) Sản phẩm: Phép trừ số tự nhiên; Luyện tập 2; Vận dụng 2.

d) Tổ chức thực hiện

              HOẠT ĐỘNG CỦA GV-HS                        SẢN PHẨM DỰ KIẾN

– Bước 1: Ch

Leave a Comment