Lập dàn ý tả cây cảnh lớp 4

Lập dàn ý tả cây cảnh lớp 4

Dàn ý 1

1. Mở bài: Giới thiệu cây hoa sẽ tả là cây gì? Được trồng ở đâu? Do ai trồng? Vào dịp nào?

2. Thân bài:

-   Tả bao quát:

+ Cây hoa đó mọc trong khung cảnh nào? Ở địa điểm nào? Ở vị trí nào trong địa điểm ấy? Nó được trồng trong chậu hay dưới đất? Cây đứng một mình hay trồng thành khóm, thành bụi...

+ Cây có vai trò, ảnh hưởng gì đối với con người và cảnh vật chung quanh?

-   Tả chi tiết từng bộ phận.

+ Rễ, thân, cành, lá có hình dáng, kích thước, màu sắc gì?

+ Hoa đẹp, thơm, như thế nào? Cuống hoa, đài hoa, cánh hoa, nhuỵ hoa... có những đặc điểm gì?

-   Tả vài yếu tố tác động đến cây hoa.

+ Thời tiết, nắng, gió, sương... chim chóc, bướm ong... có ảnh hưởng gì đến cây hoa?

+ Con người chăm sóc cây hoa như thế nào?

3. Kết bài: Cảm nghĩ về cây hoa (ích lợi của cây hoa và trách nhiệm của con người đối với cây hoa).


Dàn ý 2

1.Mở bài: Giới thiệu (hoặc tả bao quát) cây hoa do em chọn tả (VD: Cây gì, trồng ở đâu, từ bao giờ (nếu biết)? …)
2.Thân bài:
-  Thoạt nhìn có gì nổi bật? 
- Tả từng bộ phận của cây: VD: Rễ cây, gốc cây, vỏ cây, thân cây thế nào? Cành cây, chiếc lá ra sao (màu sắc, hình dáng, đặc điểm ,…)? Khi trời nắng, cây thế nào? Khi trời mưa cây ra sao?...
- Tả hoa : hoa có màu gì, đài hoa, cánh hoa, nhuỵ hoa, hương thơm (nếu có…)
-  Có thể miêu tả một vài yếu tố liên quan đến cây (VD: gió, chim chóc, ong, bướm…)
3. Kết bài: Nêu ích lợi của cây hoặc cảm nghĩ của em về những nét đẹp, vẻ độc đáo của cây; liên tưởng đến sự việc hay kỉ niệm của em gắn với cây, …


Dàn ý 3

MỞ BÀI

- Giới thiệu cây định tả

 Chủng loại cây gì

 

Vị trí, địa điểm trồng ở đâu

Nguồn gốc ( ai trồng)

Thời gian

THÂN BÀI

a, Tả bao quát: hình dáng của cây

- Nhìn từ xa cây có hình dáng ra sao

- Khi đến gần cây như thế nào

b, Tả chi tiết từng bộ phận

- Gốc, rễ thân, lá, cành, chồi non

- Hoa: cuống hoa, cánh hoa, đài hoa, nhị hoa

- Thời tiết, điều kiện cho cây phát triển

c, Các yếu tố ảnh hưởng đến cây

-Con người

- Chim chóc, ong bướm

KẾT BÀI

Suy nghĩ về bản thân về cây

Xem nhiều