Lập dàn ý tả cây hoa hồng nhung lớp 5

Lập dàn ý tả cây hoa hồng nhung lớp 5

Dàn ý 1

I. Mở bài: giới thiệu cây hoa hồng nhung

Ví dụ: em rất thích hoa, trong tất cả các loài hoa em thích nhất là hoa hồng nhung. hoa hồng nhung rất đẹp và mang một ý nghĩa :hết sức đặc biệt.

II. Thân bài: tả hoa hồng nhung

1. Tả bao quát cây hoa hồng nhung:

    Cây hoa hồng nhung nhỏ

    Hoa hồng nhung có thể được trồng ở rất nhiều nơi

    Có nhiều loại hoa hồng nhung khác nhau

    Hoa hồng nhung có nhiều màu khác nhau

2. Tả chi tiết cây hoa hồng nhung

a. Tả thân cây hoa hồng nhung:

    Thân cây hoa hồng nhung nhỏ

    Mỗi cây hoa hồng nhung có một bông hoa

    Thân hoa hồng nhung có nhiều gai nhọn

    Thân hoa hồng nhung có thể cầm vừa nắm tay

b. Tả lá hoa hồng nhung

    Lá hoa hồng nhung màu xanh

    Lá hoa hồng nhung có nhiều gai nhọn

    Lá hoa hồng nhung mọc từ thân cây và có rất ít lá

c. Tả hoa hồng nhung

    Hoa hồng nhung rất nhiều màu, thường thì có màu đỏ

    Hoa hồng nhung có nhiều cánh

    Cánh hoa hồng nhung rất mổng

    Dưới cánh hoa có đài hoa màu xanh

    Hoa hồng nhung có nhị hoa màu vàng

    Hoa hồng nhung rất đẹp

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về hoa hồng nhung

Ví dụ: hoa hồng nhung là một loài hoa rất đẹp và có nhiều ý nghĩa. Em rất thích hoa hồng nhung.

Dàn ý 2

I. Mở bài: giới thiệu cây hoa hồng nhung

Ví dụ: em rất thích hoa, trong tất cả các loài hoa em thích nhất là hoa hồng nhung. hoa hồng nhung rất đẹp và mang một ý nghĩa :hết sức đặc biệt.

II. Thân bài: tả hoa hồng nhung

1. Tả bao quát cây hoa hồng nhung:

    Cây hoa hồng nhung nhỏ

    Hoa hồng nhung có thể được trồng ở rất nhiều nơi

    Có nhiều loại hoa hồng nhung khác nhau

    Hoa hồng nhung có nhiều màu khác nhau

2. Tả chi tiết cây hoa hồng nhung

a. Tả thân cây hoa hồng nhung:

    Thân cây hoa hồng nhung nhỏ

    Mỗi cây hoa hồng nhung có một bông hoa

    Thân hoa hồng nhung có nhiều gai nhọn

    Thân hoa hồng nhung có thể cầm vừa nắm tay

b. Tả lá hoa hồng nhung

    Lá hoa hồng nhung màu xanh

    Lá hoa hồng nhung có nhiều gai nhọn

    Lá hoa hồng nhung mọc từ thân cây và có rất ít lá

c. Tả hoa hồng nhung

    Hoa hồng nhung rất nhiều màu, thường thì có màu đỏ

    Hoa hồng nhung có nhiều cánh

    Cánh hoa hồng nhung rất mổng

    Dưới cánh hoa có đài hoa màu xanh

    Hoa hồng nhung có nhị hoa màu vàng

    Hoa hồng nhung rất đẹp

III. Kết bài: nêu cảm nghĩ của em về hoa hồng nhung

Ví dụ: hoa hồng nhung là một loài hoa rất đẹp và có nhiều ý nghĩa. Em rất thích hoa hồng nhung.

Dàn ý 3

1. Mở bài: Giới thiệu về cây hoa hồng nhung

Nhà em có một khu vườn nhỏ, ba em trồng rất nhiều hoa, trong đó em thích nhất là cây hoa hồng nhung.

2. Thân bài: Tả cây hoa hồng nhung

a. Tả bao quát cây hoa hồng nhung:

    Cây hoa hồng nhung được trồng thành bụi

    Bên cạnh các cây hoa khác như: cúc, huệ,.. và một số cây khác trong vườn.

b. Tả chi tiết về cây hoa hồng nhung

    Thân cây hoa

    Cành cây: cây có nhiều cành, trên cành có nhiều gai.

    Lá: lá non màu xanh nhạt, là già có màu xanh đậm, cạnh lá hình răng cưa.

    Nụ hoa hồng nhung: nụ chum chím, khi gần nở sẽ có vệt đỏ trên đầu cánh hoa

    Hoa: Khi hoa nở các cánh hoa xếp thành nhiều tầng, có màu đỏ tươi rất đẹp và nổi bật. Giữa hoa có nhị vàng.

    Hoa có mùi thơm nhẹ nhàng.

    Thu hút rất nhiều ong bướm khi hoa nở rộ.

3. Kết bài: Cảm nghĩ của em về cây hoa hồng nhung

    Em rất thích hoa hồng nhung.

    Hoa hồng nhung dùng để trang trí rất đẹp.

Xem nhiều