Lập dàn ý tả cây vú sữa lớp 4

Lập dàn ý tả cây vú sữa lớp 4

Dàn ý 1

 

1. Mở bài: Giới thiệu cây vú sữa (Ai trồng? Trồng ở đâu? Được mấy mùa trái ngọt?)

2. Thân bài:

+ Tả khái quát cây vú sữa: chiều cao, hình dáng…

+ Ta lần lượt từng bộ phận: (thân, gốc, vỏ cây, cành, lá, hoa, trái…)

3. Kết bài: Cảm nghĩ về cây vú sữa.

Dàn ý 2

a. Tả cây vú sữa (lần lượt từng bộ phận)

* Mở bùi: Giới thiệu cây vú sữa: Ai trồng, được bao lâu? Trồng ở đâu? Có trái được mây mùa rồi?

* Thân bài

+ Tả bao quát cây vú sữa

+ Tả từng bộ phận (gốc, rễ, thân, cành, lá, hoa, trái (từ khi nhỏ đến khi lớn).

* Kết bài: Cảm nghĩ về cây vú sữa

 

Xem nhiều