Ma trận đề thi kiểm tra học kì 1 Vật Lý 7

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file BẢNG ĐẶC TẢ DÙNG TRONG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I MÔN VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2020-2021 Tên chủ đề Nhận biết …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

BẢNG ĐẶC TẢ DÙNG TRONG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ I

MÔN VẬT LÝ 7 NĂM HỌC 2020-2021

Tên chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Cộng

Cấp  độ thấp

Cấp độ cao

Chương 1: Quang học

– Nhận biết ánh sáng, nhận biết một vật

-Định luật truyền thẳng ánh sáng

 

Đặc điểm ảnh của vật tạo bới gương cầu lồi.

+ Định luật phản xạ ánh sáng

 

 

 

-Chỉ ra được trên hình vẽ là gương cầu lồi

– So sánh vùng nhìn thấy của gương cầu lồi và ứng dụng.

 

 

Giải thích được một số ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng trong thực tế: ngắm đường thẳng,

– Vẽ được tia phản xạ khi biết tia tới đối với gương phẳng tinh được góc tới và góc phản xạ

Vẽ vật khi cho ảnh tạo bởi gương phẳng

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

1

2

20%

0,5

1

10%

0,5

1

10%

3

6

60%

Chương 2: Âm học

– Nguồn âm là gì? âm truyền được trong môi trường nào và không truyền được trong môi trường nào?

 

-Tần số là gì? Đơn vị của tần số?

 

. So sánh tốc độ truyền âm trong môi trường rắn , lỏng , khí

.Tính tần số dao động của nguồn âm, phân biết âm cao âm thấp

 

 

 

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

2

20%

0,5

1

10%

0,5

1

10%

 

2

4

40%

Tổng câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

2

4

40%

1,5

3

30%

1

2

20%

0,5

1

10%

5

10,0 100%

 

Leave a Comment

Xem thêm