Giáo án bài Hô hấp thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 59 Hô hấp 1.Mô tả chuyên đề. – Bài 20:Hô hấp và các cơ quan hô hấp – Bài 21:Hoạt động hô hấp – Bài 22:Vệ …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

59 Hô hấp

1.Mô tả chuyên đề.

– Bài 20:Hô hấp và các cơ quan hô hấp

– Bài 21:Hoạt động hô hấp

– Bài 22:Vệ sinh hô hấp

– Bài 23:Thực hành :Hô hấp nhân tạo

2.Mạch kiến thức

– Khái niệm về hô hấp

– Các cơ quan trong hệ hô hấp

– Hoạt động hô hấp:

+ Sự trao đổi khí ở phổi

+ Sự trao đổi khí ở tế bào

– Các tác nhân gây hại và biện pháp bảo vệ hệ hô hấp

–  Các thao tác trong hô hấp nhân tạo

3.Thời lượng chuyên đề:

          

Tổng số tiết        Tuần thực hiện  Tiết theo KHDH Tiết theo chủ đề               Nội dung từng hoạt động

4             

11           21           1              Hoạt động 1: Tìm hiểu khái niệm hô hấp

                                                                Hoạt động 2: Tìm hiểu các cơ quan trong hệ hô hấp và chức năng của chúng

                                22           2

                Hoạt động 3: Tìm hiểu sự thông khí ở phổi

                                                                Hoạt động 4: Tìm hiểu sự trao đổi khí ở phổi và ở tế bào

               

12

                23           3              Hoạt động 5: Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ hệ hô hấp

                                                                Hoạt động 6: Tìm hiểu các biện pháp luyện tập cho hệ hô hấp

                                24           4              TH hô hấp nhân tạo

 

II.TỔ CHỨC DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ.

1.Mục tiêu chuyên đề

1.1.Kiến thức

1.1.1.Nhận biết.

– Kể tên các cơ quan trong hệ hô hấp.

– Trình bày khái niệm về hô hấp và vai trò của hô hấp với cơ thể sống.

– Xác định được các cơ quan hô hấp ở người

1.1.2.Thông hiểu

– Nêu được chức năng cơ quan hô hấp ở người

– Hiểu được tác hại của tác nhân gây ô nhiễm môi trường,ô nhiễm không khí

-Trình bày cơ chế trao đổi khí ở phổi và tế bào

1.1.3.Vận dụng thấp.

– Giaỉ thích được tính chất của sự trao đổi khí ở phổi và tế bào

– Xây dựng cho mình phương pháp luyện tấp hệ hô hấp hiệu quả

1.1.4.Vận dụng cao.

– Giaỉ thích :

+ Vì saota nên hít thở sâu

+ Giải thích các nguyên nhân ,biện pháp ,các bệnh thường gặp về hệ hô hấp

1.2.Kĩ năng.

– Rèn cho học sinh kĩ năng quan sát,phát hiện kiến thức.

– Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.

– Rèn kĩ năng thực hành

– Rèn kĩ năng vận dụng kiến thức liên quan để giải thích hiện tượng thực tế

1.3.Thái độ.

– Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường ,bảo vệ cơ quan hô hấp

1.4.Năng lực cần đạt.

1.4.1Năng lực chung.

– Năng lực tự học

– Năng lực nêu và giải quyết vấn đề

– Năng lực tư duy

– Năng lực vận dụng kiến thức:từ chủ đề vào việc bảo vệ hệ hô hấp ,bảo vệ môi trường

– Năng lực hợp tác:trao đổi nội dung giữa bản thân với bạn bè,giữa học sinh với giáo viên

– Năng lực sử dụng công nghệ thông tin:khai thác các nội dung liên quan

– Năng lực ngôn ngữ

– Năng lực liên môn.

1.4.1.Năng lực chuyên biệt.

– Năng lực kiến thức sinh học.

– Năng lực nghiên cứu khoa học

– Năng lực phòng thí nghiệm

1.5.Phương pháp dạy học.

– Phương pháp quan sát

– Phương pháp hoạt động nhóm

– Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề

– Phương pháp thực hành

Leave a Comment