Giáo án bài Kiểm tra học kì II thi giáo viên giỏi theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 75 Kiểm tra học kì II   I. Mục tiêu 1. Kiến thức : – Củng cố lại các kiến thức đã học. – Kiểm tra …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

75 Kiểm tra học kì II

 

I. Mục tiêu

1. Kiến thức :

– Củng cố lại các kiến thức đã học.

– Kiểm tra lại khả năng nhận thức của bản thân

2. Kỹ năng:

– Rèn kỹ năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa kiến thức.

3. Thái độ:

– Có thái độ học tập đúng đắn.

4. Định hướng phát triển năng lực cho học sinh

– Năng lực tư duy, năng lực tự học

II. Chuẩn bị của giáo viên và học sinh

1. Chuẩn bị của giáo viên

– Đề, đáp án, thang điểm.

2. Chuẩn bị của học sinh

– Ôn tập lại toàn bộ kiến thức.

III. Tổ chức hoạt động học tập

1. Ổn định tổ chức lớp

2. Kiểm tra bài cũ

– Không tiến hành

3. Tổ chức các hoạt động học tập

* / Đặt vấn đề:

Trong năm học vừa qua chúng ta được học về những kiến thức gì? Chúng ta đã tiếp thu được những kiến thức nào? Cũng nhằm kiểm tra lại những vấn đề đó mà hôm nay thầy sẽ giúp các em tự kiểm tra lại khả năng của chính mình.

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2015-2016

Môn: Sinh học- Lớp 8

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1:(2,0 điểm) Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể là gì?Việc bài tiết chúng do các cơ quan nào đảm nhiệm?

Câu 2 : (2,0 điểm) Hãy nêu các hình thức rèn luyện da và các nguyên tắc cần tuân thủ khi rèn luyện da?

Câu 3: (2,0 điểm) Trình bày cấu tạo của tuyến yên? Vì sao nói tuyến yên là tuyến nội tiết quan trọng nhất?

Câu 4 : (2,0 điểm) So sánh thần kinh trung ương và thần kinh ngoại biên?

Câu 5: (2,0 điểm)

     a. Mô tả cấu tạo của đại não người?

     b. Phân biệt dây thần kinh tuỷ với dây thần kinh não? (Về vị trí xuất phát;số lượng; chức năng)

 

ĐÁP ÁN

 

Câu        Đáp án  Điểm

1              – Các sản phẩm thải chủ yếu của cơ thể : CO2, mồ hôi, nước tiểu.

– Các cơ quan đảm nhiệm :

  + Hệ hô hấp: thải CO2

  + Da: thải mồ hôi

  + Hệ bài tiết: nước tiểu thải nước tiểu  0.5 đ

 

2              * Các hình thức rèn luyện da :

– Tắm nắng lúc 8-9 giờ

– Tập chạy buổi sáng

– Tham gia thể thao buổi chiều.

– Tắm nước lạnh ( rèn luyện từ từ)

– Lao động chân tay vừa sức.

* Các nguyên tắc rèn luyện da:

– Phải rèn luyện từ từ nâng dần sức chịu đựng của cơ thể

– Rèn luyện thích hợp với tình trạng sức khỏe của từng người

– Cần thường xuyên tiếp xúc với ánh nắng mặt trời vào buổi sáng để cơ thể tạo ra vitamin D chống còi xương.

 

3              * Cấu tạo:

– Tuyến yên là tuyến nhỏ bằng hạt đậu, màu trắng, nằm ở nền sọ.

– Tuyến yên gồm 2 thùy: Thùy trước và thùy sau.

* Vì:

– Tiết các hoocmon kích thích hoạt động nhiều tuyến nội tiết khác.

– Tiết hoocmon ảnh hưởng đến tăng trưởng và trao đổi các chất trong cơ thể.

 

4              * Giống nhau:

– Đều có tham gia vào chức năng điều khiển, điều hòa, phối hợp các hoạt động của cơ thể.

* Khác nhau:

Thần kinh trung ương    Thần kinh ngoại biên

– Gồm não và tủy sống   – Gồm các dây thần kinh và các hạch thần kinh.

– Được bảo vệ trong các khoang xương (hộp sọ, cột sống)             – Nằm bên ngoài hộp sọ và cột sống.

– Điều khiển các hoạt động và phản xạ.   – Dẫn truyền các xung thần kinh.

 

5              a. Cấu tạo:

* Cấu tạo ngoài:

– Rãnh liên bán cầu chia đại não thành hai bán cầu não.

– Bề mặt có nhiều nếp gấp ăn sâu làm tăng diện tích bề mặt vỏ não.

– Các rãnh ăn sâu chia mỗi nửa đại não thành các thuỳ( Trán- Đỉnh- Thái dương- Chẩm)

– Trong các thuỳ, các khe đã tạo thành các hồi hoặc khúc cuộn não.

* Cấu tạo trong:

– Bên ngoài lớp vỏ não bằng chất xám dày từ 2-3 mm.

– Bên trong là chất trắng gồm các đường dẫn truyền liên lạc

b. Phân biệt:

Điểm phân biệt Dây thần kinh tuỷ             Dây thần kinh não

Vị trí xuất phát  Tuỷ sống              Trụ não

Số lượng              31 đôi    12 đôi

Chức năng           Dây pha                – Dây cảm giác

– Dây vận động

– Dây pha

Leave a Comment