Giáo án bài Thực hành: Tính chất của Gluxit theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 17 Thực hành: Tính chất của Gluxit Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9 Thời gian thực hiện: 1 tiết I. MỤC  TIÊU  1. Kiến …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

17 Thực hành: Tính chất của Gluxit

Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC  TIÊU 

1. Kiến thức

 Phản ứng tráng gương của glucozơ.

 Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột.

 Thực hiện thành thạo phản ứng tráng gương.

 Lập sơ đồ nhận biết 3 dung dịch glucozơ , saccarozơ và hồ tinh bột.

 Quan sát thí nghiệm, nêu hiện tượng và giải thích hiện tượng .

 Trình bày bài làm nhận biết các dung dịch nêu trên – viết phương trình HH minh họa các thí nghiệm đã thực hiện.

2. Năng lực cần hướng đến:

                Phát triển năng lực chung vfa năng lực chuyên biệt cho học sinh

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– Năng lực sử dụng CNTT và TT   – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

1. Giáo viên        

– Hóa chất: dung dịch AgNO3, dd NH3, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, dd iot, H2O.

– Dụng cụ: ống nghiệm, cốc thủy tinh, đèn cồn, quẹt diêm, giá ống nghiệm.

2. Học sinh:  Chuẩn bị trước mẫu bài thu hoạch.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

Hoạt động của GV            Hoạt động của HS             Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Khởi động

a. Mục tiêu:

Tạo tâm thế trước khi bắt đầu học chủ đề mới.

b. Nội dung: Giáo viên giới thiệu về bài thực hành

c. Sản phẩm: Học sinh lắng nghe.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, học sinh thực hiện, lắng nghe.

-GV : Glucozơ, saccarozơ, tinh bột là những gluxit có ứng dụng rất quan trọng trong đời sống và trong sản xuất. Bài thực hành hôm nay giúp chúng ta củng cố kiến thức đã họ về gluxit, đồng thời rèn kĩ năng thực hành thí nghiệm cho học sinh.

                -HS: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị giáo viên giao

Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành

a. Mục tiêu:

Kiểm tra sự chuẩn bị bản tường trình của học sinh ở nhà.

Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả

b. Nội dung:Đàm thoại – Thí nghiệm thực hành

c. Sản phẩm:học sinh tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm, sử dụng dụng cụ và hóa chất, tiến hành thí nghiệm an toàn

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.Năng lực phát hiện vấn đề , thực hành hóa học

-GV: Kiểm tra sự chuẩn bị bản tường trình của học sinh ở nhà.

– GV: Nhận xét sự chuẩn bị của học sinh.

-GV: Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả

                – HS: Lấy bản tường trình cho GV kiểm tra.

– HS: Lắng nghe.

-HS: Lắng nghe và ghi  nhớ những điểm lưu ý của GV.

Hoạt động 2.2 Thực hành

a.Mục tiêu:

 Phản ứng tráng gương của glucozơ.

 Phân biệt glucozơ, saccarozơ và hồ tinh bột.

b. Nội dung: Thảo luận nhóm, thí nghiệm thực hành, trực quan

c. Sản phẩm:học sinh biết quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết các PTHH các thí nghiệm.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

– GV: Phân công các nhóm HS tiến hành thí nghiệm theo nhóm.

– GV: Gọi đại diện các nhóm lên bảng nhận hóa chất, dụng cụ chuẩn bị thí nghiệm.

– GV: Theo dõi các nhóm trong quá trình thực hành, điều chỉnh, nhắc nhở HS thực hành cho chính xác.

                – HS: Thực hiện chia nhóm theo sự phân theo sự phân công của GV.

          Bầu nhóm trưởng, thư kí và phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

– HS: Đại diện các nhóm lên nhận dụng cụ, hóa chất về cho nhóm chuẩn bị tiến hành thực hành.

– HS: Tiến hành thực hành theo sự hướng dẫn, uốn nắn của GV và lưu ý sao cho kết quả chính xác.

Hoạt động 2.3 Hoàn thành bài tường trình

a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.

b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp

c. Sản phẩm:Bài tường trình

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

–GV: Yêu cầu các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng, viết PTHH cho mỗi thí nghiệm vừa làm.

-GV: Cho HS hoàn thành bài tường trình thí nghiệm.        -HS: Đại diện các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng và viết PTHH các TN.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

-HS: Hoàn thành bài tường trình thí nghiệm  theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.

Hoạt động 2.4: Công việc cuối buổi

a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.

b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp

c. Sản phẩm:rèn học sinh giáo tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

– GV: Yêu cầu HS các nhóm thu dọn dụng cụ, hóa chất dư trả lại cho GV, vệ sinh khu làm việc của nhóm mình cho sạch sẽ.

-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình cho cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.

-GV: Nhận xét và chấm điểm thực hành đối với các nhóm.

                – HS: Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và trả dụng cụ cho GV.

 

-HS: Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến nếu có.

-HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

–  Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.

– Về nhà hoàn thành tiếp bài thu hoạch.

 

Leave a Comment