Giáo án bài Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng theo cv 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 5 Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9 Thời gian …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

5 Thực hành : Tính chất hóa học của phi kim và hợp chất của chúng

Môn học/Hoạt động giáo dục: Hoá học; lớp:9

Thời gian thực hiện: 1 tiết

I. MỤC  TIÊU

1.Kiến thức    

 – Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

                – Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao.

                – Nhiệt phân muối NaHCO3.

                – Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể

– Sử dụng dụng cụ và hoá chất để tiến hành an toàn, thành công các thí nghiệm trên.

– Quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng thí nghiệm và viết được các phương trình hoá học.

– Viết tường trình thí nghiệm.

2. Năng lực cần hướng đến:

Phát triển các năng lực chung và năng lực chuyên biệt

Năng lực chung Năng lực chuyên biệt

– Năng lực phát hiện vấn đề

– Năng lực giao tiếp

– Năng lực hợp tác

– Năng lực tự học

– Năng lực sử dụng CNTT và TT   – Năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học

– Năng lực thực hành hóa học

– Năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào cuộc sống

– Năng lực giải quyết vấn đề thông qua môn hóa học.

3. Về phẩm chất

Giúp học sinh rèn luyện bản thân phát triển các phẩm chất tốt đẹp: yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU

Đồ dùng dạy học:

a. Giáo viên:

– Hoá chất: C, CuO, NaHCO3, dd Ca(OH)2, NaCl, Na2CO3, CaCO3, H2O, dd HCl

     – Dụng cụ: Ống nghiệm, đèn cồn, ống hút, quẹt diêm, đũa thuỷ tinh

b.Học sinh :

– Mẫu bài thu hoạch

BÀI THU HOẠCH SỐ:……..

                 Nhóm:……………………………Lớp…………………………

 STT        Tên thí nghiệm  Hóa chất,dụng cụ             Tiến hành            Hiện tượng         Kết quả thí nghiệm

01                                                                          

02                                                                          

03                                                                          

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP :

Hoạt động của GV            Hoạt động của HS             Nội dung ghi bài

Hoạt động 1 : Khởi động

-GV: Các em sẽ thực hiện một số phản ứng hoá học của nhôm và sắt với các

chất khác nhau. Từ đó khắc sâu thêm kiến thức về tính chất của nhôm và sắt.      -HS: Chuẩn bị đầy đủ thiết bị giáo viên giao

Hoạt động 2. Nghiên cứu, hình thành kiến thức

Hoạt động 2.1. Hướng dẫn thực hành

a. Mục tiêu:

Kiểm tra sự chuẩn bị bản tường trình của học sinh ở nhà.

Nêu một số lưu ý đối với HS trong quá trình tiến hành thí nghiệm để đảm bảo kết quả

b. Nội dung: Đàm thoại – Thí nghiệm thực hành

c. Sản phẩm: HS tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm, sử dụng dụng cụ và hóa chất, tiến hành thí nghiệm an toàn

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

– Giới thiệu các thí nghiệm có trong bài thực hành và các dụng cụ, hoá chất cần thiết trong bài thực hành.

-GV: Hướng dẫn lần lượt từng thí nghiệm thông qua các thao tác mẫu.

– GV: Nêu một số lưu ý trong quá trình làm thực hành để đạt kết quả chính xác và an toàn hơn.  – HS: Theo dõi và lắng nghe.

-HS: Theo dõi các thao tác thí nghiệm của GV, ghi nhớ các thao tác thí nghiệm chuẩn bị cho việc thực hành của mình.

-HS: Lắng nghe và ghi nhớ, tránh gây tai nạn trong quá trình làm thí nghiệm.

Hoạt động 2.2 Thực hành

a. Mục tiêu: Thực hành các tính chất hoá học của phi kim.

b. Nội dung: Thảo luận nhóm, thí nghiệm thực hành, trực quan

c. Sản phẩm:học sinh biết quan sát, mô tả, giải thích hiện tượng và viết các PTHH các thí nghiệm.

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức HS thực hành theo nhóm, hướng dẫn học sinh hoạt động, hỗ trợ khi cần thiết, kiểm tra, đánh giá học sinh.

– GV:

– Mục đích, các bước tiến hành, kĩ thuật thực hiện các thí nghiệm:

– Cacbon khử đồng (II) oxit ở nhiệt độ cao.

– Nhiệt phân muối NaHCO3.

– Nhận biết muối cacbonat và muối clorua cụ thể               – HS: Thực hiện việc chia nhóm theo yêu cầu của GV.

          Bầu nhóm trưởng, thư kí.

          Nhóm trưởng phân công công việc cho các thành viên trong nhóm.

– HS: Nêu cách tiến hành các thí nghiệm trước khi thực hành.

Hoạt động 2.3 Hoàn thành bài tường trình

a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.

b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp

c. Sản phẩm: Bài tường trình

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoạt động, phát triển năng lực: Sử dụng ngôn ngữ hóa học, giải quyết vấn đề.

– GV: Yêu cầu các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng, viết PTHH cho mỗi thí nghiệm vừa làm.

-GV: Cho HS hoàn thành bài tường trình thí nghiệm.        – HS: Đại diện các nhóm nêu lại cách tiến hành, hiện tượng và viết PTHH các TN.

Nhóm khác nhận xét, bổ sung.

– HS: Hoàn thành bài tường trình thí nghiệm  theo mẫu đã chuẩn bị sẵn.

Hoạt động 2.4: Công việc cuối buổi

a. Mục tiêu: Giáo dục tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm.

b. Nội dung: Đàm thoại – vấn đáp

c. Sản phẩm:rèn học sinh giáo tính cẩn thận, sạch sẽ, trung thực trong quá trình làm thí nghiệm

d. Tổ chức thực hiện: Giáo viên tổ chức, hướng dẫn học sinh hoàn thành các công việc cuối buổi thực hành.

– GV: Yêu cầu HS các nhóm thu dọn dụng cụ, hóa chất dư trả lại cho GV, vệ sinh khu làm việc của nhóm mình cho sạch sẽ.

-GV: Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thực hành của nhóm mình cho cả lớp nghe và bổ sung ý kiến.

-GV: Nhận xét và chấm điểm thực hành đối với các nhóm.

– HS: Thu dọn, vệ sinh nơi làm việc sạch sẽ và trả dụng cụ cho GV.

-HS: Các nhóm báo cáo kết quả trước lớp. Các nhóm khác lắng nghe và bổ sung ý kiến nếu có.

-HS: Lắng nghe và rút kinh nghiệm cho các bài thực hành tiếp theo.

IV. TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

–  Đánh giá nhận xét tinh thần thái độ của HS trong tiết học.

– Về nhà hoàn thành tiếp bài thu hoạch.

 – Chuẩn bị bài 34: “Khái niệm về hợp chất hữu cơ và hoá học hữu cơ”.

 

Leave a Comment