Giáo án bài các số có 3 chữ số môn toán lớp 2 sách kết nối tri thức với cuộc sống

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Các số trong phạm vi 1000. Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000. Bài 74: các số có 3 chữ số I. Mục tiêu: 1.         …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Các số trong phạm vi 1000.

Phép cộng, phép trừ trong phạm vi 1000.

Bài 74: các số có 3 chữ số

I. Mục tiêu:

1.         Kiến thức, kĩ năng:

–           Đếm, đọc, viết các số có ba chữ số

–           Thực hành vận dụng trong giải quyết các tình huống thực tế

2.         Phát triển năng lực và phẩm chất:

a.         Năng lực: Phát triển 3 năng lực chung và năng lực đặc thù Toán học (NL giải quyết vấn đề Toán học; giao tiếp toán học; sử dụng công cụ và phương tiện toán học).

b.         Phẩm chất: Phát triển phẩm chất chăm chỉ, đồng thời giáo dục HS tình yêu với Toán học, tích cực, hăng hái tham gia các nhiệm vụ học tập.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1.         Giáo viên: các bảng 100 khối lập phương, thanh chục và khối lập phương rời để đếm

2.         Học sinh: SGK, vở, đồ dùng học tập,…

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

Thời gian       Nội dung và mục tiêu          Hoạt động của giáo viên      Hoạt động của học sinh

4ph     1. Khởi động

Mục tiêu: Tạo tâm thế tích cực, hứng thú học tập cho HS và kết nối với bài học mới           – GV kết hợp với Ban học tập tổ chức trò chơi TBHT điều hành trò chơi  Ai nhanh – Ai đúng:

+ Nội dung chơi: TBHT yêu cầu các bạn lấy SGK Tiếng Việt 2 và thực hiện theo yêu cầu:

?. Tìm đến trang sách 100

?. Tìm đến trang sách 101

?. Trang sách tiếp theo của trang sách 109 là trang bao nhiêu?

– Giáo viên nhận xét chung, tuyên dương học sinh.

– GV kết nối với nội dung bài mới và ghi tên bài lên bảng.       – Học sinh chủ động tham gia chơi.

– Lắng nghe.

– Học sinh mở sách giáo khoa, trình bày bài vào vở.

20ph   2. Hình thành kiến thức

            1. Hình thành các số có ba chữ số

Mục tiêu: nhận biết được các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng         * GV giao nhiệm vụ HS thao tác theo yêu cầu:

+ Lấy 110 khối lập phương

– Có mấy khối lập phương?

– Lấy thêm từng khối lập phương và đếm thêm

+ Lấy 200 khối lập phương

– Có mấy khối lập phương?

– Lấy thêm từng khối lập phương và đếm thêm

+ Lấy 350 khối lập phương

– Có mấy khối lập phương?

– Lấy thêm từng khối lập phương và đếm thêm

+ Lấy 430 khối lập phương

– Có mấy khối lập phương?

– Lấy thêm từng thanh chục khối lập phương và đếm thêm       – HS thao tác trên các khối lập phương theo nhóm 4.

*Dự kiến nội dung chia sẻ:

– Có 110 khối lập phương.

– HS thao tác theo yêu cầu của GV: lấy thêm khối lập phương đếm tiếp 112, 113, 114,………

– Có 200 khối lập phương

– HS thao tác theo yêu cầu của GV: lấy thêm khối lập phương đếm tiếp 201, 202, 203, 204, …..

– Có 350 khối lập phương

– HS thao tác theo yêu cầu của GV: lấy thêm khối lập phương đếm tiếp 351, 352, 353, …..

– Có 430 khối lập phương

– HS thao tác theo yêu cầu của GV: lấy thêm và đếm tiếp 440, 450, 460, …..

                        *GV hướng dẫn HS cách đọc, viết số có ba chữ số

– GV gắn lên bảng mô hình số 11 như SGK.

– Gọi HS nêu cách đọc, viết số 111

– GV yêu cầu HS viết vào bảng con

– GV hướng dẫn cho tương tự cho HS làm với số 208, 352, 430         

– S quan sát

– HS nêu cách đọc: một trăm mười một; viết: 111

– Nhiều HS đọc

– HS viết vào bảng con

– HS đọc và viết vào bảng con

            2. Trò chơi: Lấy đủ số lượng

Mục tiêu: thực hành nhận biết các số có ba chữ số         – Yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm 4 lấy ra đủ số khối lập phương theo yêu cầu của bạn.

– Chia 2 đội để học sinh thi

– Cả lớp và giáo viên nhận xét đội thắng cuộc.    – HS lắng nghe yêu cầu

– Học sinh tham gia chơi.

– Thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.

10ph   3. Thực hành, luyện tập

            Bài 1: Số?

Mục tiêu: nhận biết các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng      – GV giao nhiệm vụ

– YC: HS tự thực hành bài tập

– TBHT điều hành chia sẻ

– Yêu cầu 2 em lên bảng chia sẻ kết quả

– Tổ chức cho HS nhận xét bài làm

– GV nhận xét chung            – HS nhận nhiệm vụ

– HS tự tìm hiểu yêu cầu của bài và làm bài

– HS làm bài: 132, 350

– HS chia sẻ

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

            Bài 2: Chọn cách đọc tương ứng với số

Mục tiêu: nhận biết các số có ba chữ số, biết cách đọc, viết chúng      ?. Bài tập yêu cầu gì?

– Đưa ra hình biểu diễn để học sinh quan sát. Sau đó yêu cầu HS làm bài tập theo nhóm.

– Yêu cầu chia sẻ kết quả

*Trò chơi: Ai nhanh – Ai đúng

– GV treo bảng phụ ghi sẵn nội dung bài tập 2, tổ chức cho 2 đội học sinh thi đua chọn cách đọc tương ứng với số. Đội nào đúng và xong trước sẽ thắng cuộc.

– Yêu cầu HS nhận xét

– Giáo viên nhận xét, tuyên dương học sinh.        ?. Chọn số tương ứng với cách đọc.

– HS quan sát và thực hiện theo yêu cầu.

– HS làm bài theo nhóm đôi

– HS chia sẻ kết quả: đại diện 2 nhóm lên bảng thực hiện.

– HS tham gia chơi, dưới lớp cổ vũ, cùng GV làm ban giám khảo

– HS nhận xét

– HS lắng nghe

5ph     4. Vận dụng

Mục tiêu: HS có cảm nhận về số lượng, củng cố kĩ năng đọc, viết số và vận dụng được vào thực tế            – GV cho HS quan sát hình có thông tin về số lượng đến 100 trong thực tế: sơ đồ chỗ ngồi trên máy bay, hình ảnh sân vận động đông người       – HS quan sát và chia sẻ thông tin em biết về hình ảnh GV cho quan sát

1ph     5. Củng cố – dặn dò

Mục tiêu: Ghi nhớ, khắc sâu nội dung bài ?. Bài học hôm nay, em đã học thêm được điều gì? Những điều đó giúp ích gì cho em trong cuộc sống hằng ngày?

?. Để đếm chính xác em nhắn bạn điều gì?

– GV nhấn mạnh kiến thức tiết học

– GV đánh giá, động viên, khích lệ HS.     – HS nêu ý kiến

– HS lắng nghe

– HS lắng nghe         

Leave a Comment