Giáo án bài Tổng kết (tiếp) thi giáo viên giỏi theo CV 5512 phát triển năng lực

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file 33 Tổng kết (tiếp) Mục tiêu: Qua giờ ôn tập giúp học sinh củng cố lại những kiến thức đã học. Luyện tập trả lời các …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

33 Tổng kết (tiếp)

Mục tiêu:

Qua giờ ôn tập giúp học sinh củng cố lại những kiến thức đã học.

Luyện tập trả lời các câu hỏi.

Luyện trả lời các bài tập trắc nghiệm chính xác.

Phương tiện dạy học:

Hệ thống các mốc lịch sử quan trọng

Tiến trình dạy – học.

Câu 1: Hãy thống kê những sự kiện chính của lịch sử Việt Nam TK X đến TK XIX và nhận xét tiến trình lịch sử Việt Nam trong thời đại đó ?

 939

Ngô Quyền xưng vương đóng đô ở Cổ Loa

 965 – 967

Loạn 12 sứ quân

 968

Đinh Bộ Lĩnh dẹp 12 sứ quân

968-980

Nhà Đinh thành lập đặt tên nước là đại cổ Việt

981

Lê Hoàn đánh bại quân xâm lược Tống

980-1009

Lê Hoàn lên ngôi vua lập ra nhà tiền Lê

1009

Lý Công Uẩn lên ngôi, nhà Lý thành lập.

1010

Lý Thái Tổ rời về đại La Hà Nội

1059

Nhà Lýđổi tên nước là Đại Việt

1070-1075

Lập văn miếu thờ Khổng Tử, nhà Lý mở khoa thi đầu tiên

1077

Lý Thường Kiện lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Tống thắng lợi.

1266

Nhà Trần thành lập

1258-1285

Ba lần kháng chiến chống quân  xâm lược Mông Nguyên

1288

1400

Hồ Quý Ly lật đổ nhà Trần, lập nên nhà Hồ

1400-1407

Nhà Hồ quản lý đất nước đôi  quốc hiệu là Đại

1406

Giặc Minh xâm lược nước ta

1407

Cuộc kháng chiến của nhà Hồ thất bại

1418

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bùng nổ

1427

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi

1428

Lê Lợi lên ngôi vua khôi phục quốc hiệu đại Việt

1527

Mạc Đăng Dung lật đổ nhà Lê Sơ thành lập nhà Mạc

1543-1592

Thời kì Lê Mạc – cuộc chiến tranh Nam Bắc triều

1627-1672

Chiến tranh Trịnh Nguyễn, đất nước bị chia cắt làm hai vùng

1771

Cuộc khởi nghĩa Tây Sơn bùng nổ do 3 anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ lãnh đạo.

1777

Nghĩa quân Tây Sơn lật đổ chính quyền chúa Ngueyẽn ở Đàng Trong

1785-1789

Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn thắng lợi.

1792

Quang Trung lên ngôi vua, thực thi nhiều chính sách cải cách tiến bộ.

1802

Nguyễn ánh lên ngôi vua, triều Nguyễn được thành lập

1804

Gia Long đặt quốc hiệu là Việt Nam, đóng đô ở Phú Xuân

1820

Minh Mạng lên ngôi hoàn đế

1831-1832

Nhà nguyễn(thời Minh Mạng) sắp xếp các đơn vị hành chính tỏng cả nước.

1858

Thực dân Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam tại bán đảo Sơn Trà – Đà Nẵng lịch sử Việt Nam chuyển sang 1 giai đoạn mới.

Nhận xét: lịch sử Việt Nam đã trôi qua nhiều thòi kì lịch sử quan trọng và đáng ghi nhớ. Tuy có những bước thăng trầm, lúc cường thịnh, lúc suy vong. Song nhìn chung, qua mỗi sự kiện lịch sử đều đánh giá và chứng tỏ bước trưởng thành vượt bậc, lớn mạnh không ngừng của dân tộc Việt Nam trong toàn tiến trình lịch sử nước nhà.

Câu 2:  Sự phát triển kinh tế, văn hoá qua các triều đại Ngô – Đinh – Tiền – Lê – Lý – Trần – Lê Sơ TK XVI – XVIII nửa đầu TK XIX.

( bảng thống kê "tình hình kinh tế, văn hoá qua các triều đại ngày cáng phát triển, đạt được nhiều thành tựu có giá trị. Triều đại sau mở rộng và phát triển triều đại trước").

Câu3: Hãy phân tích nguyên nhân thắng loại của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, ý chí bất khuất, quyết tâm giành được tự do cho đất nước. Toàn dân đoàn kết chiến đấu, tất cả các tầng lớp nông dân không phân biệt nam, nữ, già trẻ, các thành phần dân tộc đều đoàn kết đánh giặc.

– Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn gắn liền với đường lối chiến lược, chiến thuật đúng đắn, sáng tạo của bộ tham mưu đứng đầu là các anh hùng dân tộc, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, người lãnh đạo cuộc kháng chiến đã biết dựa vào dân từ cuộc khởi nghĩa đã phát triển thành cuộc chiến tranh giải phóng.

* Nguyên nhân thắng lợi của phong trào nông dân Tây Sơn.

– Nhờ có ý chí đấu tranh chống áp bức bóc lột và tinh thần yêu nước cao cả của nhân dân ta.

– Sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Quang Trung và bộ chỉ huy nghĩa quân đã đóng góp phần quan trọng vào thắng lợi. Quang Trung là anh hùng dân tộc vĩ đại của nhân dân ta ở TK XVIII.

Câu 4: Hãy đánh giá vai trò của những người lãnh đạo trong các cuộc khởi nghĩa đó.

+ Người lãnh đạo: Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Quang Trung là những người yêu nước, thương dân, có ý thức dân tộc.

+ Căm thù quân giặc, quan tâm tiêu diệt giặc đến cùng.

+ Thông minh tài giỏi, năng động, sáng tạo.

+ Có chiến lược, chiến thuật khéo léo tài tình, có cách đánh táo bạo, sáng suốt.

* Hướng dẫn về nhà:

– Ôn tập kiến thức đã học

– Học kí các bài 20,22,25,27 để chuẩn bị kiểm tra học kì.

Leave a Comment