Giáo án bài luyện tập chào hỏi tự giới thiệu tiếng việt trải nghiệm lớp 2 sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Luyện tập chào hỏi tự giới thiệu (1 tiết) I. MỤC TIÊU 1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt – Năng lực đặc thù: …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Luyện tập chào hỏi tự giới thiệu

(1 tiết)

I. MỤC TIÊU

1. Mức độ, năng lực, yêu cầu cần đạt

– Năng lực đặc thù: Năng lực giao tiếp.

– Năng lực riêng: Năng lực ngôn ngữ:

+ Biết nói, viết thành câu theo mẫu Ai (cái gì, con gì) là gì?. Viết hoa đúng chính tả các tên riêng.

3. Phẩm chất

– Ý thức trách nhiệm.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC

1. Đối với giáo viên

– Giáo án.

– Máy tính, máy chiếu.

2. Đối với học sinh

– SGK.

– VBT.

III. PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC DẠY HỌC

– PPDH chính: tổ chức HĐ.

– Hình thức dạy học chính: HĐ độc lập (làm việc độc lập), HĐ nhóm (thảo luận nhóm).

IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GV     HOẠT ĐỘNG CỦA HS

1. Giới thiệu bài

Mục tiêu: Tạo tâm thế cho học sinh và từng bước làm quen bài học.

Cách tiến hành:

– GV nêu MĐYC của bài học: Tiết học trước, các em đã học các từ ngữ chỉ người, vật, con vật, thời gian và các từ trả lời CH Ai?, Con gì?, Cái gì?. Tiết học này các em sẽ được làm quen với mẫu câu giới thiệu dạng đơn giản: Ai (con gì, cái gì) là gì?.

2. Hướng dẫn HS làm BT

2.1. HĐ 1: Ghép từ ngữ ở cột A với cột B để tạo thành câu (BT 1)

Mục tiêu: Biết tạo câu hoàn chỉnh.

Cách tiến hành:

– GV nêu YC của BT 1, mời 1 HS đọc lại YC của bài trước lớp, đọc các vế câu.

– GV yêu cầu HS làm bài trong VBT. Sau đó, GV mời một số HS trình bày bài trước lớp, nói 4 câu giới thiệu.

– GV nhận xét, chốt đáp án:

a) Bạn Quang Hải – 2) là học sinh lớp 2A.

b) Bút – 1) là một đồ dùng học tập.

c) Chim sâu – 4) là loài chim có ích.

d) Cam – 3) là cây ăn quả.

2.2. HĐ 2: Đặt CH cho từng bộ phận của các câu trên (BT 2)

Mục tiêu: Biết đặt câu hỏi cho từng bộ phận trong câu.

Cách tiến hành:

– GV đưa lên bảng mô hình mẫu câu Ai (con gì, cái gì) là gì? mời cả lớp đọc.

– GV nêu YC của BT 2 và câu mẫu: Đặt CH cho từng bộ phận của một trong các ở BT 1.

a) Mời HS 1 đọc câu mẫu và trả lời lần lượt từng CH:

Ai            là gì (là ai)?

Bạn Quang Hải   là học sinh lớp 2A.

– GV lần lượt đặt các câu hỏi, mời 1 HS trả lời, làm mẫu trước lớp.

+ Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu Bạn Quang Hải trả lời cho CH Ai là học sinh lớp 2A?).

+ Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu là học sinh lớp 2A trả lời cho CH Bạn Quang Hải là ai?).

– GV gọi lần lượt 3 HS tiếp theo thực hành với các câu còn lại ở BT 1, sau đó chốt đáp án.

b)

+ Bộ phận câu Bút trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phân câu Bút trả lời cho CH Cái gì là một đồ dùng học tập?).

+ Bộ phận câu là một đồ dùng học tập trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận là một đồ dùng học tập trả lời cho câu hỏi Bút là gì?).

c)

+ Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu Chim sâu trả lời cho CH Con gì là loài chim có ích?).

+ Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận câu là loài chim có ích trả lời cho CH Chim sâu là gì?).

d)

+ Bộ phận câu Cam trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận Cam trả lời cho CH Cái gì là cây ăn quả?).

+ Bộ phận câu là cây ăn quả trả lời cho CH gì? (Đáp án: Bộ phận là cây ăn quả trả lời cho CH Cam là gì?).

2.3. HĐ 3: Viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì? (BT 3)

Mục tiêu: Biết viết lời giới thiệu bản thân, sử dụng mẫu câu Ai là gì?, biết viết hoa đúng chính tả các tên riêng.

Cách tiến hành:

– GV mời 1 HS đọc đầy đủ nội dung BT 3, yêu cầu cả lớp đọc thầm theo.

– GV nhắc HS chú ý viết các câu giới thiệu, mẫu Ai (con gì, cái gì) là gì?. GV nhắc HS khi viết bài, nhớ viết hoa các tên riêng. GV hỏi HS: Đó là những tên riêng nào? (Tên riêng của HS./ Tên riêng của 1 bạn./ Tên riêng của môn học.).

– GV yêu cầu HS làm bài vào VBT.

– GV mời một số HS đọc kết quả bài làm trước lớp, yêu cầu cả lớp lắng nghe, nhận xét.

– GV chữa 5 – 7 bài tạo lớp. VD: Tôi là Nguyễn Vân Anh./ Bạn thân nhất của tôi là bạn Thùy Dương./ Môn học tôi yêu thích là môn Tiếng Việt./ Đồ chơi tôi yêu thích là búp bê./ Con vật tôi thích nhất là con mèo.

3. Củng cố, dặn dò

Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức đã học, chuẩn bị cho tiết học sau.

Cách tiến hành:

– GV nhận xét tiết học, khen những HS học tốt.

– GV nhắc HS chuẩn bị cho tiết Tự đọc sách báo: Đọc mục lục sách – tìm và mang đến lớp 1 quyển sách.  

Leave a Comment