Giáo án bài thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp môn hoạt động trải nghiệm sách cánh diều

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 18 – tiết 3: sinh hoạt lớp – thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp I. Mục tiêu 1. Mức độ, yêu cầu cần …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 18 – tiết 3: sinh hoạt lớp

– thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp

I. Mục tiêu

1. Mức độ, yêu cầu cần đạt

–           Biết thể hiện đức tính cần có liên quan đến nghề nghiệp.

–           Vui vẻ, tự tin tham gia hoạt động với các bạn.

2. Năng lực

–           Năng lực chung: Giao tiếp, hợp tác ; Tự chủ, tự học.

–           Năng lực riêng:Hiểu về ý nghĩa, đức tính của một số nghề nghiệp.

3. Phẩm chất

–           Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, trung thực, trách nhiệm.

II. PHƯƠNG PHÁP VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC

1. Phương pháp dạy học

–           Vấn đáp, động não, trực quan, hoạt động nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, lắng nghe tích cực.

2. Thiết bị dạy học

a. Đối với GV

–           Giáo án.

–           SGK Hoạt động trải nghiệm.

b. Đối với HS:

–           SGK.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẬY HỌC

HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN    HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

I. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: GV ổn đinh lớpvà hướng HS vào chuẩn bị tiết sinh hoạt lớp.

b. Cách tiến hành:GV điều hành lớp và nêu hoạt động Thực hành thể hiện đức tính nghề nghiệp.

II. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

a. Mục tiêu: Hiểu về ý nghĩa, đức tính của một số nghề nghiệp.

b.Cách tiến hành:

– GV yêu cầu HS quan sát tranh và kể lại tình huống trong tranh.

– GV mời 1-2 HS chia sẻ về tình huống. GV tổng kể về nêu lại tình huống: Trong một cửa hàng bánh, nhiều người đang xếp hàng mua bánh. Một khách hàng yêu cầu mua ba chiếc bánh mì, người bán hàng đứa bánh mì đưa cho khách hàng. Bỗng nhiên, khách hàng đó đổi ý muốn mua bánh ngọt.

– GV tổ chức cho HS làm việc nhóm theo nội dung: Thảo luận về cách xử lí của người bán hàng trong tình huống.

– Sau khi kết thúc thời gian thảo luận, GV tổ chức cho các nhóm đóng vai người bán hàng thể hiện sự vui vẻ, lịch sự với khách hàng.

– GV khuyến khích HS chia sẻ về cảm xúc và những điều học được qua đóng vai xử lí tình huống.

– GV nhận xét và đưa ra kết luận về cách ứng xử phù hợp trong tình huống đó.

– GV tổ chức cho cả lớp bình chọn nhóm đóng vai xuất sắc nhất.

– GV khen ngợi tinh thần tham gia hoat động trải nghiệm của HS.     

– HS quan sát tranh, kể lại tình huống.

– HS lắng nghe.

– HS thảo luận theo nhóm.

– HS đóng vai người bán hàng.

– HS lắng nghe, tiếp thu.

Leave a Comment