Giáo án bài ứng xử đúng mực vói thầy môn hoạt động trải nghiệm lớp 6 sách chân trời sáng tạo

Kéo xuống để xem hoặc tải về! Tải file Tuần 12 –           Nhiệm vụ 8: úng xử đúng mực vói thầy –           Nhiệm vụ 9: Suu tầm danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò …

Kéo xuống để xem hoặc tải về!

Tuần 12

–           Nhiệm vụ 8: úng xử đúng mực vói thầy

–           Nhiệm vụ 9: Suu tầm danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò

–           Nhiệm vụ 10: Xây dụng từ điển giao tiếp của lóp

–           Nhiệm vụ 11: Tụ- đánh giá

Hoạt động 1: ủng xử đúng mực vói thầy cô

a.         Mục tiêu: giúp HS ứng xử (bằng lời nói, hành động, thái độ) đúng mực với thầy cô trong những tình huống điển hình.

b.         Nội dung:

–           Chia sẻ kỉ niệm về cách ứng xử với thầy cô

–           Thực hành cách ứng xử với thầy cô.

–           Xử lí tình huống xảy ra trong thực tế.

c.         Sản phẩm: Kết quả của HS.

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIÊN SẢN PHẦM

Bước 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV mời một vài HS chia sẻ trước lớp về những hành vị, lời nói mà mình ứng xử chưa đúng mực với thầy cô và bài học mà mình tự rút ra cho bản thân.

– GV yêu cầu HS đọc ý 1 nhiệm vụ 8, SGK/30, sau đó cho HS thảo luận theo cặp, lựa chọn phương án xử lí được nêu trong sách và lí do lựa chọn. Thời gian làm việc: 3 phút. Het thời gian, các nhóm ghi số thử tự phương án lựa chọn vào bảng phụ.

– GV hỏi HS về lựa chọn cách ứng xử. HS giơ bảng phụ.

Trong giờ học, khi thầy cô gọi em trả lời câu hỏi liên quan đến bài học mà em không biết trả lười em, em lựa chọn các ứng xử nào dưới đây? Vì sao?         1.         Úng xử đúng mục vói thầy cô

– GV hỏi lí do HS lựa chọn khi HS giơ phương án:

+ Hành vi ứng xử số 1: Đây là cách ứng xử không nên vì sẽ làm mất thời gian của tiết học do sự im lặng của em, gây sự chú ý không tốt của mọi người và làm không khí lớp học trở nên căng thẳng.

+ Hành vi số 2: đây là cách ứng xử không nên vì làm mất thời gian của thầy cô và các bạn.

+ Hành vi số 3: đây là cách ứng xử hợp lí vì không làm mất thời gian của tiết học, lại giúp thầy 

+ Bạn nào lựa chọn cách ứng xử sô 1 : Đứng im, cúi mặt và không nói gì?

+ Bạn nào lựa chọn cách so 2: cố gang nói điều mình biết nhưng không liên qua đến câu hỏi?

+ Bạn nào lựa chọn cách so 3: nói lời xin lỗi thầy cô vì chưa học bài hoặc chưa chủ ỷ nghe giảng?

+ Bạn nào lựa chọn cách so 4: nói với thầy cô mình chưa hiểu rõ câu hỏi và nhờ thầy cô giải thích lại?

– GV yêu cầu HS đọc yêu cầu 2,3 ở nhiệm vụ 8 và thảo luận để sắm vai xử lí tình huống với phần phản ứng tiêu cực của HS.

+ Tình huống 2: HS đứng lên chối quanh, nói rằng mình không quên sách vở.

+ Tình huống 3: HS đứng phát dậy phản ứng cho rằng thầy cô trù dập, có định kiến.

Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

-Sau mồi tiểu phẩm, GV trao đổi với HS về cách ứng xử của bạn sắm vai HS, hỏi HS trong lóp về cách ứng xử nên làm trong tình huống này. 

Bước 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo

luận •

–           Hs chia sẻ. GV nhận xét và kết luận.

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quà thảo

luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

–           GV nhận xét và hướng dẫn HS cách ứng xử đúng mực trong các tình huống trên.

Bưóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 2: Sưu tầm danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò

a.         Mục tiêu: giúp HS vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã học được trong chủ đề để làm sân phẩm và sử dụng sản phẩm đế chia sẻ thông điệp về ý nghĩa việc giữ gìn và nuôi dưỡng tình bạn, tình thầy trò. Thông qua đó, GV và HS trong lóp có thể đánh giá sự thay đối, cố gắng của từng HS trong chủ đề.

b.         Nội dung:

– Giới thiệu và trưng bày Bông hoa danh ngôn

c.         Sản phẩm: sản phẩm của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          DỤ KIÊN SẢN PHÁM

Bưóc 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu lần lượt từng HS trong nhóm chia sẻ các câu danh ngôn tâm đắc nhất về tình bạn, tình thẩy trò đã sưu    1. Một số danh ngôn về tình bạn, tình thầy trò

Neu người kỹ sư vui mừng nhìn thấy cây cầu mà mình vừa 

tầm được và lí do mà HS tâm đắccâu danh ngôn đó.

–           GV yêu cầu mồi HS viết câu danh ngôn vào bông hoa tự làm (bông hoa đã được chuẩn bị trước ở nhà) và chia sẻ với các bạn.

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bu'ó’c 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo

luận

–           GV mời đại diện các nhóm giới thiệu trước lớp về các câu danh ngôn của nhóm.

–           Các nhóm khác chú ý lắng nghe, bô sung những danh ngôn mà nhóm trước chưa trình bày.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.         mới xây xong, người nông dân mỉm cười nhìn đồng lúa mình vừa mới trồng, thì người giáo viên vui sướng khi nhìn thấy học sinh đang trưởng thành, lớn lên. ”

” Nhà giáo không phải là người nhoi nhét kiến thức mà đó là công việc của người khơi dậy ngọn lửa cho tâm hon. ”

” Ước mơ bắt đầu với một người thầy tin ở bạn, người thầy ấy lôi kéo, xô đấy bạn đến một vùng cao khác, và đôi khi thúc bạn là một cây gậy nhọn là “sự thực ”

Hoạt động 3: Xây dụng sô tay giao tiêp của lóp

a. Mục tiêu: giúp HS xây dựng được sô tay giao tiếp của lớp

b. Nội dung: Xây dựng sô tay giao tiếp của lóp

c. Sản phẩm: sản phẩm của HS

d. Tổ chúc thực hiện:

HOẠT ĐỘNG CỦA GV – HS          Dự KIẾN SẢN PHẨM

Bu'ó’c 1: GV chuyển giao nhiệm vụ học tập

– GV mời một vài HS đọc trước lớp một hoặc      3. Xây dụng sổ tay giao tiếp của lóp

một số câu nói ấn tượng của bản thân hoặc của bạn mà mình đã ghi nhớ được trong thời gian qua. Hỗ trong lớp đoán đó là câu nói của ai.

Bu'ó’c 2: HS thực hiện nhiệm vụ học tập

–           HS tiếp nhận, thảo luận trong vòng 5 phút.

–           GV quan sát HS thảo luận, hồ trợ HS khi cần.

Bu'ó’c 3: Báo cáo kết quả hoạt động và thảo luận

–           Đại diện các nhóm trình bày kết quà thảo luận của nhóm mình.

–           GV và HS của các nhóm khác có thê đặt câu hỏi cho nhóm trình bày

–           GV dặn dò HS giữ gìn những trang giấy đã ghi đế cuối năm tập hợp lại làm cuốn số tay giao tiếp của lóp. Đây là cuốn sổ tay mở vì sẽ được bổ sung thường xuyên vào cuối mồi năm học. GV nhắc nhở HS cần tích cực quan sát thấy cô, các bạn trong lớp và gắn kết với mọi người đế bổ sung được sổ tay giao tiếp.

Buóc 4: Đánh giá kết quả, thực hiện nhiệm vụ học tập

–           GV nhận xét, kết luận.        

Hoạt động 4: Khảo sát cuôi chủ đê

a. Mục tiêu: giúp HS tự đánh giá được bản thân sau khi học chủ đề.

b. Nội dung:

–           HS chia sẻ thuận lợi và khó khăn khi học chủ đề này.

–           Tống kết số liệu khảo sát.

c.         Sản phẩm: sản phẩm của HS

d.         Tổ chúc thực hiện:

–           GV yêu cầu HS mở ý 1, nhiệm vụ 11, trang 31 SGK chia sẻ về thuận lợi và khó khăn khi trải nghiệm với chủ để này.

–           Với ý 2, nhiệm vụ 11, sau khi HS xác định mức độ, GV yêu cầu HS tự cho điểm từng nội dung đánh giá theo mức độ như bảng dưới đây. Sau đó, GV thống kê và ghi chép lại số liệu.

Tự đánh giá   Đúng   Phân vân        Không đúng

Em chủ động tiếp xúc với thầy cô, các bạn trong lóp, trong trường     3          2          1

Em biết cách để xây dựng và giữ gìn mồi quan hệ với thầy cô, bạn bè           3          2          1

Em biết cách lắng nghe và duy trì cuộc nói chuyện       3          2          1

Em có thể nhận diện một số vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ ở trường           3          2          1

Em biết cách giải quyết vấn đề trong mối quan hệ với bạn bè  3          2          1

Tống  

–           GV nhận xét kết quả dựa trên số liệu tổng hợp được.

+ Đạt tử 13 — 15 điếm: Em chủ động xây dựng và giữ gìn tình bạn, tình thầy trò tốt.

+ Đạt từ 9 – 12 diêm: Em đã xây dựng và giữ gìn tình bạn, tình thấy trò tốt.

+ Dưới 9 điểm: Em cẩn cố gắng hơn trong xây dựng và giừ gìn tình bạn, tình thẩy trò tốt.

Leave a Comment